După ce ani la rând am postat pe acest site doar lucruri pozitive, acțiuni și inițiative lăudabile, activități cultural-educative de promovare a patriotismului, a dragostei și atașamentului față de glia străbună, dătătoare de speranță în viitorul nației noastre, iată că ne găsim la un moment de cumpănă. Moment în care, sincer, gândurile mele sunt cam confuze, pline de nedumerire, ciudă, frustrare, mânie, revoltă și nu mai știu ce alte sentimente mă mai încearcă.

Motivul? A fost respins proiectul de finanțare înaintat de către Asociaţia Civică Tempora către Consiliul Județean Satu Mare pentru editarea Revistei Eroii Neamului, singura de acest gen din județ și printre puținele din țară, din 2 motive absolut halucinante:

1. Proiectul nu are o arie mare de desfăşurare. Adică, domnilor din onor comisia de evaluare, întregul teritoriu al județului Satu Mare, plus marile muzee și instituții de cultură din țară, inclusiv Academia Română, nu este suficient?! Ba chiar şi diaspora română, de la Chișinău și Cernăuți la Roma, Paris sau Montreal! În județ. revista ajunge în toate școlile, bibliotecile, parohiile și mănăstirile ortodoxe şi greco-catolice, deci în fiecare cătun sătmărean unde trăiește picior de român. Sau chiar ăsta să fie motivul refuzului de a fi finanțată?! Or fi având oare o arie mai mare spectacolele și celelalte activități?!

2. Nu se desfășoară în 2 zile consecutive. Adică apariția a 4 numere pe an ale revistei, în opinia unui taragotist, a unui domn maghiar care se plimbă în funcții de conducere pe la instituțile de cultură sătmărene și un funcționar de la Consiliul Județean, ar trebui să se facă în zile consecutive. Sau cum, că nu înteleg? Oare câte zile consecutive, de-a lungul unui an, muncesc eu, autorii şi colaboratorii, tehnoredactorul şi tipografia pentru editarea a 400 de pagini A4, color, de articole, studii, eseuri etc.?! Membrii comisiei, poate că si cei ce au elaborat programul de finanțare, se pare că văd actul cultural, orice act cultural!!, doar ca un spectacol! Îl jucăm sau organizăm 2 zile la rând, batem cizma pe tureac sau urlăm în draci în spaţiul public, păpăm banii, tot publici şi… gata: este proiect de mare anvergură! Ori, istoria, literatura, arta se fac în timp.  Bine, cei 3 mari cenzori, că altfel nu pot să le spun, n-au de unde să știe asta, la ce operă vastă au în spate…. Referitor la program, la Norme şi ghid pentru 2024, este foarte interesant că s-a introdus această chestie cu 2 zile consecutive, care anul trecut nu era (doar minim 2 zile), prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 19/2024, însă la ghidul de punctaj, aşa după cum se vede în facsimilul de mai jos destinat evaluatorilor, nu apare cuvântul consecutive, iar despre aria de desfăşurare nu se vorbeşte! Au uitat ce au votat?! Sau este o şmecherie prin care comisia să respingă din start proiectul, să nu se mai ajungă la punctare?! Că dacă se ajungea acolo, la o adică, primeam 0 sau ceva mai multe puncte la acest subiect şi… scădea punctajul general, dar nu se respingea din start…

(1)PENTRUPROIECTE CULTURALE DE MARE ANVERGURĂ:

CRITERII DE EVALUAREPunctaj
  I. Construcția proiectului cultural (punctajul maxim care se poate obține)pondere 20 % conform modului de calcul al punctajului la I.
a) Coerența, claritatea proiectului cultural1-10
b) Programul conține obiective, clare și realizabile, din care să rezulte, într-un mod fără echivoc, interesul public zonal, județean, național1-10
c) Caracterul inovator, originalitatea proiectului cultural1-10
d) Identificarea clară a beneficiarilor1-10
e) Identificarea nevoilor beneficiarilor1-10
    II. Relevanţă, rezultate şi impactpondere 20 %  conform modului de calcul al punctajului la II.  
f) Relevanța propunerii pentru nevoile județului1-10
g) Relevanța proiectului cultural în privința varietății și calității parteneriatelor culturale1-10
h)Adresabilitatea proiectului cultural la nivelul populației1-10
i)Rezultatele proiectului cultural duc la promovarea actului cultural  1-10
    III. Sustenabilitatepondere  20 % conform modului de calcul al punctajului la III.
j) Măsura în care iniţiativa descrisă în proiectul cultural poate fi continuată, extinsă şi constituie un exemplu de bună practică1-10
k)Măsura în care rezultatele aşteptate sunt durabile şi contribuie la cunoaşterea valorilor culturale l) Proiectul cultural să fi avut minim cinci ediții anterioare m)Activarea participării unui public numeros (minim10.000 persoane) n)Durata proiectului cultural (minim 2 zile) o)Număr locații de desfășurare a proiectului cultural p) Valoarea sponsorizărilor (minim 15.000 lei)  1-10   1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
  IV. Capacitatea administrativăpondere 10 % conform modului de calcul al punctajului la IV.
q) Măsura în care solicitantul şi/sau partenerii au experienţă demonstrată în managementul de proiect1-10
r)Măsura în care solicitantul a identificat riscurile care pot afecta realizarea proiectului cultural cât şi căile de prevenire şi/sau diminuare a acestora1-10
s) Măsura în care solicitantul demonstrează experiența, capacitatea de administrare a iniţiativei1-10
ș) Măsura în care succesiunea activităţilor prezentate este logică şi cuprinde toţi paşii necesari pentru atingerea rezultatelor dorite1-10
  V. Criterii economico-financiarepondere 30 % conform modului de calcul al punctajului la V.
t) Măsura în care cheltuielile estimate sunt justificate și realiste şi în concordanţă cu activităţile planificate1-10
ț) Măsura în care cheltuielile estimate sunt specifice proiectului cultural1-10
u) Măsura în care solicitantul are și alte surse complementare de finanţare suficiente şi stabile. Sursele complementare de finanțare ale proiectului cultural (conform Ord. 51/1998) pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din: Contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;Realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;Venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;Venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat. Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia.                1-10
PUNCTAJ TOTAL100
Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect cultural care nu a întrunit un minim de 50 de puncte. 

Apoi, având în vedere distribuţia revistei, despre care am vorbit, oare câte zile consecutive sunt în care cineva răsfoieşte revista, fizic sau pe internet, o studiază sau îşi extrage date şi informații de interes pentru activitatea sa cotidiană, care poate să fie de profesor, cercetător, elev sau pur şi simplu iubitor de istorie?! Chiar mă gândeam, în urma unei ştiri TV (uneori şi TV-ul e bun la ceva), ca anul viitor, desigur în cadrul uni proiect finanţat de Consiliul Judeţean Satu Mare, să edităm, împreună cu redactorii şi colaboratorii noştri, nişte manuale de Istorie locală pentru cele 3 cicluri de învăţământ preuniversitar: primar, gimnazial şi liceal. Să ştie şi copiii noştri de unde venim, ce căutăm pe acest pământ şi încotro vrem să mergem… Poate că, totuşi, vom realiza şi asta! Pentru că, nu-i aşa?, vorba cântecului: Şi Dumnezeu e un bun român! Credem în asta de vreme ce România este Grădina Maicii Domnului!!

Pentru toate aceste piedici, ca să nu zic mai mult, nu pot să nu mă întreb: Pe cine şi de ce deranjează această revistă care promovează judeţul, în paginile ei publicând, în cei 15 ani de existenţă, o serie de profesori, academicieni, importanţi oameni de cultură şi istorici români?

În plus, în proiect am solicitat sprijin şi pentru editarea unui volum despre veteranii de război sătmăreni, circa 400-500 de pagini, precum şi pentru organizarea deja tradiţionalei Conferinţe “Eroi şi Martiri”, susţinută de părintele Constantin Necula, prodecanul Facultăţii de Teologie din Sibiu.

Oare chiar nu s-au găsit 3 oameni de cultură adevăraţi în tot judeţul ăsta care să aprecieze la justa lor valoare activităţile culurale?! Sau nu s-a vrut să fie găsiţi?! Poate că merg prea departe şi mă dau eu important, dar să fie, oare, acest linşaj o urmare a unei greşeli nevinovate, recunoscute şi clarificate public de către mine, imputate de către domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, sau este ceva şi mai profund? Dacă e prima variantă, îl informez pe domnul preşedinte că eroarea în cauză nu a apărut într-o publicaţie finanţată de Consiliul Judeţean Satu Mare, deci nu are ce-mi reproşa! Şi, oricum, nu afectează negativ imaginea nimănui!! Tare mi-e teamă că este vorba de a doua variantă!! Din primul moment mi-am dat seama, şi am fost confirmat şi de mulţi alţii, că schimbarea intervenită începând din 2023 în Programul de finanţare, respectiv în împărţirea proiectelor în 2 categorii, de mare anvergură şi alte proiecte (primele cu finanţare de până la 100 mi lei, celelalte până la 25 mii lei), tuturor căştigătorilor urmând a li se atribui întreaga sumă solicitată, în limita bugetului (1 milion lei), este cu dedicaţie pentru marile manifestări ale unor concetăţeni. Nu suntem împotriva acestor activităţi, nu avem atitudini xenofobe sau de altă natură, dar cerem să se ţină cont de faptul că la bugetul acestui judeţ contribuie cu vârf şi îndesat şi băştinaşii, cetăţenii români de etnie română sătmăreni, care au şi ei dreptul, după peste 100 de ani de apartenenţă la statul numit România, să beneficieze de sprijin public pentru afirmarea valorilor culturale, identitare şi spirituale specifice!

Desigur, o să fac contestaţie şi sper că noua comisie numită spre soluţionare va avea altă viziune, dar nu poţi să nu rămâi cu un gust amar. Mai bine zis, cu un dezgust teribil faţă de ceea ce se întâmplă în societatea satmăreană şi românească în general. Şi nu numai în domeniul culturii. Dar aici, cu atât mai mult, pentru că ea, cultura, este certificatul nostru de identitate, ca NAŢIE, ca POPOR, ca ŢARĂ-PATRIE!

În speranţa că “Nu-i dracul aşa de negru precum pare”, să fim optimişti, să credem în Dumnezeu şi în vitalitatea poporului român! Doamne ajută!

Colonel (r) Voicu Şichet

Preşedinte al Asociaţiei Civice Tempora,

Redacor coordonator al revistei “Eroii Neamului”

admintemporaDiverse După ce ani la rând am postat pe acest site doar lucruri pozitive, acțiuni și inițiative lăudabile, activități cultural-educative de promovare a patriotismului, a dragostei și atașamentului față de glia străbună, dătătoare de speranță în viitorul nației noastre, iată că ne găsim la un moment de cumpănă. Moment în...Asociatia Civica Tempora Satu Mare