Cea mai veche şi cuprinzătoare carte

în care-s scrise nume de eroi este GLIA STRĂBUNĂ.

Asociaţia Civică Tempora Satu Mare a fost constituită la data de 07.08.2007, fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor prin Încheierea nr. 66 din 11 septembrie 2007 a Judecătoriei Satu Mare, Dosar 6834/296/2007, având sediul social în Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu nr. 17, ap. 8, CIF: 22948850 din 18.12.2007, cont: RO41 BTRL 0310 1205 F840 98XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Satu Mare, Agenţia Unic.

Constituirea asociaţiei a avut loc la iniţiativa a 5 ofiţeri în rezervă din Serviciul Român de Informaţii – Sucursala Satu Mare, care au devenit şi membrii fondatori, având ca principal scop: susţinerea şi sprijinirea ofiţerilor în rezervă în vederea integrării lor sociale prin iniţierea de activităţi de consiliere, orientare profesională şi organizare de activităţi recreative, iar printre obiectivele propuse s-au numărat şi:

-desfăşurarea de activităţi de cercetare, educaţionale şi de informare în diverse domenii;

-organizarea de acţiuni şi manifestări consacrate protejării şi afirmării patrimoniului cultural naţional şi internaţional;

-editarea, tipărirea şi difuzarea unor cărţi, publicaţii, afişe şi alte materiale publicitare pe suporţi clasici sau audio şi video în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;

-sprijinirea lucrărilor de construcţie şi restaurări de: monumente istorice, plăci comemorative, edificii culturale, biserici, muzee, şcoli, biblioteci.

În vederea realizării acestor obiective, imediat după înfiinţare, Asociaţia s-a implicat prin participare şi/sau organizare în mai multe activităţi culturale, ştiinţifice şi educaţionale desfăşurate în judeţul Satu Mare. Prima manifestare importantă de acest gen a fost Simpozionul ştiinţific „Eliberarea Sătmarului de sub regimul comunist maghiar – 19 aprilie 1919”, desfăşurat la Satu Mare, Carei şi Hodod în perioada 21-22 aprilie 2009, ocazie cu care am realizat un pliant ce a fost distribuit participanţilor din cele 3 locaţii. Totodată, materialele prezentate la sesiunea principală, desfăşurată la Muzeul Judeţean Satu Mare, au constituit suportul principal pentru primul număr din noua serie a revistei de educaţie şi cultură patriotică Eroii Neamului, care a apărut în luna octombrie 2009.

Menţionăm că prima serie a acestei reviste a apărut în 1996-1997, 3 numere, după care şi-a încetat activitatea din lipsa fondurilor, însă o parte din colectivul redacţional s-a regăsit şi se regăseşte şi în cel al noii serii.

Revista apare trimestrial, până la data prezentei fiind tipărite 31 de numere. Dacă în 2009 revista avea 40 de pagini şi un tiraj de 200 de exemplare, astăzi numără 80 de pagini, iar tirajul fiecărui număr este în jur de 1000.

Începând cu al doilea număr, respectiv din martie 2010, apare neîntrerupt serialul Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor, semnat de redactorul coordonator colonel (r) Voicu Şichet, în care este prezentată situaţia în care se află toate însemnele comemorative de război din judeţ, atrăgându-se atenţia asupra aspectelor negative constatate. De asemenea, sunt reliefate şi activităţile de cinstire a memoriei eroilor derulate pe raza judeţului Satu Mare, inclusiv inaugurarea de noi monumente închinate acestora, sau lucrări de reabilitare, renovare, conservare etc. Este de menţionat aici faptul că, şi datorită acestor aspecte semnalate în revistă, pe raza judeţului Satu Mare s-au ridicat noi monumente ale eroilor în localităţi în care nu erau astfel de obiective (Hotoan, Corund, Ruşeni, Horea), ori s-au renovat şi revalorizat cele existente (Tătăreşti – inclusiv strămutarea eroilor din vechiul cimitir lângă monumentul reabilitat, Ardud, Lipău, Someşeni, Socond, Ianculeşti etc.).

De asemenea, trebuie menţionat faptul că, începând cu anul 2015, au apărut 7 volume legate de revista Eroii Neamului, câteva din acestea fiind premiate de către Biblioteca Judeţeană Satu Mare cu ocazia organizării activităţilor sub genericul „Anul editorial” (pentru anul 2016 a fost premiat volumul Pe urme de eroi, semnat de redactorul coordonator şi secretarul Asociaţiei, colonel (r) Voicu Şichet, care cuprinde o prezentare aproape exhaustivă a tuturor operelor comemorative de război din judeţ), la fel ca revista însăşi de câteva ori, existând semnale că acest proces va continua, ceea ce va conduce la îmbogăţirea patrimoniului editorialistic al judeţului nostru.

Trebuie menţionat şi faptul că în paginile revistei au fost publicate mai multe articole reprezentând amintiri de pe front ale veteranilor de război ce şi-au dus sau îşi mai duc  veacul în Sătmar (din ce în ce mai puţini), intenţa noastră fiind ca pe viitor să edităm un volum şi cu aceste adevărate nestemate ale curajului, jerfei şi devotamentului manifestate pentru ţară de către venerabilii luptători de pe câmpurile de luptă din Est şi din Vest ale celui de-al doilea război mondial, care au reuşit să se întoarcă vii şi să transmită generaţiilor următoare experienţele de coşmar trăite.

O altă tematică importantă abordată în paginile revistei afost şi este cea a protejării şi conservării patrimoniului cultural şi istoric, atât imobil cât şi mobil. În acest sens, inclusiv în colaborare cu specialişti de la Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Satu Mare, s-au publicat articole care semnalau starea necorespunzătoare în care se află diferite clădiri de patrimoniu din Satu Mare, precum Hotelul Dacia şi Palatul Poştei, dar şi de informare a cetăţenilor, în primul rând a celor ce deţin sau administrează astfel de bunuri, cu privire la obligaţiile ce le revin din legislaţia în domeniu.

Totodată, este de remarcat faptul că, de-a lungul timpului, în revistă au publicat importante personalităţi ale culturii şi spiritualităţii româneşti (un singur exemplu: academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca), ceea ce a dat o altă anvergură publicaţiei sătmărene, conducând la cunoaşterea şi aprecierea ei la nivel naţional, sens în care au fost semnalate multiple ecouri. De asemenea, au publicat, pe lângă istoricii şi oamenii de cultură sătmăreni, şi alte persoane, în special elevi, provocându-i astfel la a-şi încerca potenţialul scriitoricesc şi de cercetare.

Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă revista nu era distribuită gratuit, începând cu anul 2011, în unităţile de învăţământ preuniversitar, în bibliotecile şi la parohiile ortodoxe şi greco-catolice din judeţ, sens în care am beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, la început firav şi aproape nesemnificativ, precum şi a altor sponsori. În prezent, circa 600 de exemplare din fiecare număr sunt distribuite acestor entităţi de cultură, educaţie şi spiritualitate românească, dar şi altor instituţii şi organizaţii judeţene, contribuind astfel la promovarea valorilor culturale şi istorice locale, dar şi la formarea unei conştiinţe civice superioare a tinerei generaţii. Subliniem că distribuirea revistei se face după cum urmează: la unităţile de învăţământ şi la alte instituţii şi organizaţii/persoane din municipiul Satu Mare – personal de către redactorul coordonator  şi secretarul asociaţiei – colonel (r) Voicu Şichet; la unităţile de învâţământ şi bibliotecile din judeţ – cu Poşta specială, către primării; la biserici – prin cele 6 protopopiate ortodoxe şi greco-catolice existente în judeţ (la Satu Mare, la Carei şi la Negreşti-Oaş).

O altă componentă a activităţii asociaţiei a constituit-o organizarea/coorganizarea şi participarea la manifestări culturale, ştiinţifice şi educative desfăşurate pe raza judeţului nostru, din acest punct de vedere remarcându-se buna colaborare cu marea majoritate a instituţiilor şi organizaţiilor din aceste domenii, precum şi cu personalităţile şi oamenii de cultură din Satu Mare. Amintim aici doar contribuţia Asociaţiei Civice Tempora la buna desfăşurare a manifestărilor şi simpozioanelor dedicate Zilei Naţionale a României în 2013 şi 2015 şi a comemorării a 75 de ani de la semnarea Diktatului de la Viena din 30 august 1940 (4 sepembrie 2015). Menţionăm aici şi participarea secretarului asociaţiei, colonel (r) Voicu Şichet, alături de alţi colegi, la două acţiuni deosebite organizate de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Maramureş, respectiv vizita din 1 Decembrie 2016 la Cimitirul militar românesc de la Zvolen, Slovacia, unde-şi dorm somnul de veci peste 10.000 de ostaşi români căzuţi în al doilea război mondial în zona Munţilor Tatra, şi pelerinajul „Pe urmele memorandiştilor”, la Viena, din 26-27 mai 2017, acţiuni ce au avut un larg ecou în opinia publică sătmăreană şi naţională.

Referitor la dezvelirea unor noi monumente ale eroilor sau renovarea/reabilitarea celor existente, subliniem faptul că, în unele situaţii, Asociaţia Civică Tempora a fost iniţiator şi finanţator/cofinanţator din resurse atrase prin sponsorizare, exemple fiind noul Ansamblu monumental de la Tătăreşti (monument şi osuar al eroilor) ori reabilitarea mormântului Eroului Necunoscut de pe digul râului Someş. Cu privire la acest ultim obiectiv, precizăm că, după reabilitare, s-a încheiat un parteneriat între Asociaţia Civică Tempora, A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Satu Mare şi Cercul Cultul Eroilor de la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, în baza căruia membrii acestui cerc şi-au asumat responsabilitatea îngrijirii mormântului, organizând, cu participarea reprezentanţilor celorlalţi parteneri, manifestări specifice, deosebit de emoţionante, cu prilejul Zilei Eroilor şi Ziua Armatei României.

De altfel, împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare am derulat de-a lungul timpului mai multe activităţi comune, în special manifestări de marcare şi cinstire a unor date importante din istoria noastră: Ziua Naţională a României, Ziua Armatei Române, 9 Mai, Ziua Eroilor etc.

Menţionăm şi faptul că, în ultimii ani, Asociaţia Civică Tempora şi redacţia Revistei Eroii Neamului au fost şi sunt „vârful de lance” în demersurile ce se fac de către mai multe organizaţii şi instituţii sătmărene pentru refacerea şi reamplasarea Statuii Eroului Necunoscut, dispărută în anii 1940-1944, în Piaţa Libertăţii din Satu Mare şi pentru reabilitarea Cimitirului Eroilor din municipiul Satu Mare. De asemenea, s-a implicat în proiectul vizând instalarea unui catarg de susţinere a Drapelului Naţional în Piaţa Romană din Satu Mare (preluare prin cesiune de la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – filiala Satu Mare), proiect care, la fel ca celelalte două, s-a lovit de inerţia autorităţilor locale.

Începând din acest an, oareum ca o consolare pentru această neîmplinire, asociaţia a demarat un mic proiect de sprijinire a instituţiilor de învăţământ şi a bisericilor din municipiul şi judeţul Satu Mare pentru amplasarea de catarge pentru susţinerea Drapelului Naţional, astfel încât, la 1 Decembrie 2018, la aniversarea Centenarului Marii Uniri, generaţia actuală să dea dovadă că respectă acest mare act de unire a tuturor românilor într-un singur stat naţional, inependent, unitar şi indivizibil şi că este recunoscătoare celor ce şi-au dat viaţa, sub stindardul de luptă al României, pentru făurirea acestui ideal. Primele două catarge au fost donate Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” – inaugurat şi sfinţit în data de 08.06.2017 şi Bisericii „Bunavestire” din municipiul Satu Mare.

Desigur, Asociaţia Civică Tempora Satu Mare a desfăşurat şi alte activităţi, în special legate de scopul principal al înfiinţării sale, prin sprijinirea Sucursalei Satu Mare a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii pentru crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor în care-şi desfăşoară activitatea membrii acesteia, respectiv: dotarea sediului cu mobilier şi tehnică de calcul; amenajarea unui spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber; organizarea mai multor întâlniri cu colegi din alte sucursale judeţene; organizarea Zilei Rezervistului Militar etc.