Asociaţia Civică Tempora Satu Mare – Prezentare

Asociaţia Civică Tempora Satu Mare a fost constituită la data de 07.08.2007, fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor prin Încheierea nr. 66 din 11 septembrie 2007 a Judecătoriei Satu Mare, Dosar 6834/296/2007, având sediul social în Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu nr. 17, ap. 8, CIF: 22948850 din 18.12.2007, cont: RO41 BTRL 0310 1205 F840 98XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Satu Mare, Agenţia Unic.

Constituirea asociaţiei a avut loc la iniţiativa a 5 ofiţeri în rezervă din Serviciul Român de Informaţii – Sucursala Satu Mare, care au devenit şi membrii fondatori, având ca principal scop: susţinerea şi sprijinirea ofiţerilor în rezervă în vederea integrării lor sociale prin iniţierea de activităţi de consiliere, orientare profesională şi organizare de activităţi recreative, iar printre obiectivele propuse s-au numărat şi:

-desfăşurarea de activităţi de cercetare, educaţionale şi de informare în diverse domenii;

-organizarea de acţiuni şi manifestări consacrate protejării şi afirmării patrimoniului cultural naţional şi internaţional;

-editarea, tipărirea şi difuzarea unor cărţi, publicaţii, afişe şi alte materiale publicitare pe suporţi clasici sau audio şi video în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;

-sprijinirea lucrărilor de construcţie şi restaurări de: monumente istorice, plăci comemorative, edificii culturale, biserici, muzee, şcoli, biblioteci.

În vederea realizării acestor obiective, imediat după înfiinţare, Asociaţia s-a implicat, prin participare şi/sau organizare, în mai multe activităţi culturale, ştiinţifice şi educaţionale desfăşurate în judeţul Satu Mare. Prima manifestare importantă de acest gen a fost Simpozionul ştiinţific „Eliberarea Sătmarului de sub regimul comunist maghiar – 19 aprilie 1919”, desfăşurat la Satu Mare, Carei şi Hodod, în perioada 21-22 aprilie 2009, ocazie cu care am realizat un pliant ce a fost distribuit participanţilor din cele 3 locaţii. Totodată, materialele prezentate la sesiunea principală, desfăşurată la Muzeul Judeţean Satu Mare, au constituit suportul principal pentru primul număr din noua serie a revistei de educaţie şi cultură patriotică Eroii Neamului, care a apărut în luna octombrie 2009.

Menţionăm că prima serie a acestei reviste a apărut în 1996-1997, 3 numere, după care şi-a încetat activitatea din lipsa fondurilor, însă o parte din colectivul redacţional s-a regăsit şi se regăseşte şi în cel al noii serii.

Revista apare trimestrial, până la data prezentei fiind tipărite 42 de numere. Dacă în 2009 revista avea 40 de pagini şi un tiraj de 200 de exemplare, astăzi numără 96 de pagini, iar tirajul fiecărui număr este în jur de 1000.

Începând cu al doilea număr, respectiv din martie 2010, apare neîntrerupt serialul Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor, semnat de redactorul coordonator colonel (r) Voicu Şichet, în care este prezentată situaţia în care se află toate însemnele comemorative de război din judeţ, atrăgându-se atenţia asupra aspectelor negative constatate. De asemenea, sunt reliefate şi activităţile de cinstire a memoriei eroilor derulate pe raza judeţului Satu Mare, inclusiv inaugurarea de noi monumente închinate acestora, sau lucrări de reabilitare, renovare, conservare etc. Este de menţionat aici faptul că, şi datorită acestor aspecte semnalate în revistă, pe raza judeţului Satu Mare s-au ridicat noi monumente ale eroilor în localităţi în care nu erau astfel de obiective (Hotoan, Corund, Ruşeni, Horea, Băbăşeşti), ori s-au renovat şi revalorizat cele existente (Tătăreşti – inclusiv strămutarea eroilor din vechiul cimitir lângă monumentul reabilitat, Ardud, Lipău, Someşeni, Socond, Ianculeşti etc.).

Totodată, în urma deselor noastre semnalări în revistă, dar şi efectuate în cadrul unor întâlniri cu factori de răspundere din administraţia municipală şi judeţeană, în anul 2018 au demarat două proiecte importante, respectiv: 1. Reabilitarea de către Primăria Satu Mare a Cimitirului eroilor din muncipiu, cu sprijinul Muzeului Judeţean Satu Mare (Menţionăm că asociaţia noastră deţine tabelul nominal al tuturor eroilor înmormântaţi în acest cimitir, aproape 3000 de ostaşi de toate naţionalităţile ce făceau parte, în majoritate, înainte de Primul Război Mondial, din Imperiul Austro-ungar, inclusiv gradul, unitatea militară de care au aparţinut localitatea de baştină şi data decesului, date pe care intenţionăm să le utilizăm în editarea unui volum în mai multe limbi); 2. Reabilitarea de către Consiliul Judeţean Satu Mare şi Muzeul Judeţean Satu Mare a 29 de monumente ale eroilor din judeţ, printr-un proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în cadrul Programului centenar, care a fost finalizat la sfârşitul anului 2019 cu un album foto cu toate oprerele comemorative din judeţ.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că, începând cu anul 2015, au apărut 10 volume legate de revista Eroii Neamului, câteva din acestea fiind premiate de către Biblioteca Judeţeană Satu Mare cu ocazia organizării activităţilor sub genericul „Anul editorial”, la fel ca revista însăşi de câteva ori (cea mai proaspătă apreciere a revistei fiind făcută la ediţia 2018), existând semnale că acest proces va continua, ceea ce va conduce la îmbogăţirea patrimoniului editorialistic al judeţului nostru.

Trebuie evidenţiat şi faptul că în paginile revistei au fost publicate mai multe articole reprezentând amintiri de pe front ale veteranilor de război ce şi-au dus sau îşi mai duc  veacul în Sătmar (din ce în ce mai puţini), intenţa noastră fiind ca pe viitor să edităm un volum şi cu aceste adevărate nestemate ale curajului, jerfei şi devotamentului manifestate pentru ţară de către venerabilii luptători de pe câmpurile de luptă din Est şi din Vest ale celui de-al doilea război mondial, care au reuşit să se întoarcă vii şi să transmită peste generaţii experienţele de coşmar trăite.

O altă tematică importantă abordată în paginile revistei a fost şi este cea a protejării şi conservării patrimoniului cultural şi istoric, atât imobil cât şi mobil. În acest sens, inclusiv în colaborare cu specialişti de la Direcţia Judeţeană de Cultură Satu Mare, s-au publicat articole care semnalau starea necorespunzătoare în care se află diferite clădiri de patrimoniu din Satu Mare, precum Hotelul Dacia şi Palatul Poştei, dar şi de informare a cetăţenilor, în primul rând a celor ce deţin sau administrează astfel de bunuri, cu privire la obligaţiile ce le revin din legislaţia în domeniu.

Totodată, este de remarcat faptul că, de-a lungul timpului, în revistă au publicat importante personalităţi ale culturii şi spiritualităţii româneşti (academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, acualul preşedinte al Academiei Române), conf. univ. dr. Constantin Necula, conf. univ. dr. Ion Cârja ş.a., ceea ce a dat o altă anvergură publicaţiei sătmărene, conducând la cunoaşterea şi aprecierea ei la nivel naţional, sens în care au fost semnalate multiple ecouri. De asemenea, au publicat, pe lângă istoricii şi oamenii de cultură sătmăreni, şi alte persoane, în special elevi, provocându-i astfel la a-şi încerca potenţialul scriitoricesc şi de cercetare.

Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă revista nu era distribuită gratuit, începând cu anul 2011, în unităţile de învăţământ preuniversitar, în bibliotecile şi la parohiile ortodoxe şi greco-catolice din judeţ, sens în care am beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, la început firav şi aproape nesemnificativ, precum şi a altor sponsori. În prezent, circa 600 de exemplare din fiecare număr sunt distribuite acestor entităţi de cultură, educaţie şi spiritualitate românească, dar şi altor instituţii şi organizaţii judeţene, contribuind astfel la promovarea valorilor culturale şi istorice locale, dar şi la formarea unei conştiinţe civice superioare a tinerei generaţii.

O altă componentă a activităţii asociaţiei a constituit-o organizarea/coorganizarea şi participarea la manifestări culturale, ştiinţifice şi educative desfăşurate pe raza judeţului nostru, din acest punct de vedere remarcându-se buna colaborare cu marea majoritate a instituţiilor şi organizaţiilor din aceste domenii, precum şi cu personalităţile şi oamenii de cultură din Satu Mare. Amintim aici doar contribuţia Asociaţiei Civice Tempora la buna desfăşurare a manifestărilor şi simpozioanelor dedicate Zilei Naţionale a României în 2013 şi 2015 şi a comemorării a 75 de ani de la semnarea Diktatului de la Viena din 30 august 1940 (4 sepembrie 2015). Menţionăm aici şi participarea secretarului asociaţiei, colonel (r) Voicu Şichet, alături de alţi colegi, la două acţiuni deosebite organizate de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Maramureş, respectiv vizita din 1 Decembrie 2016 la Cimitirul militar românesc de la Zvolen, Slovacia, unde-şi dorm somnul de veci peste 10.000 de ostaşi români căzuţi în al doilea război mondial în zona Munţilor Tatra, şi pelerinajul „Pe urmele memorandiştilor”, la Viena, din 26-27 mai 2017, acţiuni ce au avut un larg ecou în opinia publică sătmăreană şi naţională, iar în revista Eroii Neamului au fost publicate mai multe articole referitoare la aceste frumoase experienţe.

Având în vedere că anul 2018 a fost unul deosebit, Asociaţia noastră a organizat sau a sprijinit organizarea mai multor activităţi, atât pe raza judeţului Satu Mare cât şi în alte judeţe, chiar şi peste hotare. Astfel, în luna ianuarie a lansat volumul omagial Părintele dr. Vasile Lucaciu în paginile revistei „Eroii Neamului” (apărut ân 2017 la Editura Academiei Române, sub îngijirea redctorului coordonator), la Apa, concomitent cu inaugurarea unui catarg amplasat în curtea casei memoriale a marelui nostru înaintaş şi sfinţirea Drapelului Naţional ce a fost înălţat pe acesta, la manifestare fiind prezenţi directorul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean- prefaţatorul volumului, prof.univ. dr. Simion Retegan de la Cluj-Napoca şi colonel (r) dr. Constantin Moşincat de la Oradea (referenţi ai volumului pentru editură). În luna februarie, la Cercul Militar de Garnizoană Satu Mare, am organizat vernisajul Expoziţiei fotografice Jertfa eroilor pentru făurirea României Mari, care a fost ulterior relocată, parţial sau în totalitate, la Carei, Tăşnad, Oradea, Zalău şi la unităţi de învăţământ din municipiul Satu Mare. Expoziţia şi volumul omagial au fost prezentate, în martie şi mai, şi la Bibliotecile judeţene Bihor şi Sălaj, ultima manifestare făcând obiectul a două emisiuni la televiziunea locală. Împreună cu Bibliotecile Judeţene Maramureş Sălaj şi Satu Mare, şi cu participarea altor instituţii şi organizaţii cultural-patriotice din cele 3 judeţe, membri ai Asociaţiei Civice Tempora au participat la o emoţionată manifestare de omagiere a celui ce a fost preşedintele Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, Gheorghe Pop de Băseşti, care a avut loc în localitatea de baştină, Băseşti, la 1 august 2018. În luna iunie, Asociaţia Civică Tempora a sprijinit Muzeul Judeţean Satu Mare în derularea simozionului Centenarul în ipostaze identitare, organizat de doamna director dr. Daniela Bălu la Viena, prin donarea unui Drapel Centenar primarului marelui oraş, precum şi a unor insigne, cărţi şi reviste participanţilor. Acelaşi gen de activitate a avut loc şi la Gyula, în Ungaria, în luna septembrie, Drapelul Centenar, insignele, cărţile şi revistele asigurate de asociaţia noastră fiind donate comunităţii românilor din ţara vecină. O importantă activitate de promovare a revistei, dar şi a Sătmarului în conextul Centenarului, a avut loc la începutul lunii noiembrie la Montreal- Canada, cu prilejul Festivalului revistei Candela de Montreal, unde, de asemenea, prin intermediul colaboratoarei noastre, Angela Faina, originară din Satu Mare, a ajuns printre conaţionalii noştri de peste Ocean un Drapel Centenar, alături de insigne, reviste şi cărţi dedicate marelui eveniment aniversat la 1 Decembrie. Menţionăm aici şi activităţile privind editarea celor două volume Consiliul Naţional Român Satu Mare. Satu Mare şi Marea Unire. Documente (1918-1919), a căror apariţie a fost posibilă datorită sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Programului de finanţare nerambursabilă 2018, domeniul Cultură.

Referitor la dezvelirea unor noi monumente ale eroilor sau renovarea/reabilitarea celor existente, subliniem faptul că, în unele situaţii, Asociaţia Civică Tempora a fost iniţiator şi finanţator/cofinanţator din resurse atrase prin sponsorizare, exemple fiind Ansamblul monumental de la Tătăreşti (monument şi osuar al eroilor) ori reabilitarea mormântului Eroului Necunoscut de pe digul râului Someş. Cu privire la acest ultim obiectiv, precizăm că, după reabilitare, s-a încheiat un parteneriat între Asociaţia Civică Tempora, A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Satu Mare şi Cercul Cultul Eroilor de la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, în baza căruia membrii acestui cerc şi-au asumat responsabilitatea îngrijirii mormântului, organizând, cu participarea reprezentanţilor celorlalţi parteneri, manifestări specifice, deosebit de emoţionante, cu prilejul Zilei Eroilor şi a Zilei Armatei Românie.

De altfel, împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, am derulat de-a lungul timpului mai multe activităţi comune, în special manifestări de marcare şi cinstire a unor date importante din istoria noastră: Ziua Naţională a României, Ziua Armatei Române, 9 Mai, Ziua Eroilor etc., cu participarea reprezentanţilor Asociaţiei Veteranilor de Război şi a A.N.C.E. „Regina Maria” – filialele judeţene Satu Mare

Începând din anul 2017, în perspectiva aniversării Centenarului Marii Uniri, asociaţia a demarat un mic proiect de sprijinire a instituţiilor de învăţământ şi a bisericilor din municipiul şi judeţul Satu Mare pentru amplasarea de catarge pentru susţinerea Drapelului Naţional, care să aducă mărturie că generaţia actuală respectă acest mare act de unire a tuturor românilor într-un singur stat naţional, inependent, unitar şi indivizibil şi că este recunoscătoare celor ce şi-au dat viaţa, sub stindardul de luptă al României, pentru făurirea acestui ideal. Până în prezent au fost înălţate şi inaugurate, unele în cadrul unor manifestări de mare amploare, peste 30 de astfel de obiective, dar proiectul nu s-a încheiat, mai existând multe iniţiative în acest sens.

Însă, de departe, cea mai importantă realizare a nostră din anul 2018 a fost refacerea şi reamplasarea Monumentului Eroului Necunoscut în Piaţa Libertăţii din Satu Mare, obiectiv realizat după multe încercări, demersuri şi eforturi, datorită tenacităţii şi încrederii în forţele proprii, dar şi în justeţea gestului, de care au dat dovadă mambrii şi colaboratorii Asociaţiei Civice Tempora Satu Mare. Un rol important în ducerea la bun sfârşit a acestui proiect, la care au visat sătmărenii de aproape 15 ani, l-a avut obţinerea unui sprijin financiar destul de consistent (circa 20.000 Euro, echivalentul a 1/3 din costurile totale) din partea Consiliului Judeţean Satu Mare, în cadrul Programului Centenar, tot printr-un proiect promovat şi dus la bun sfârşit de asociaţia noasstră.

După eforturile depuse în 2018 pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, în anul următor asociaţia şi-a mai asumat, pe lângă editarea în continuare a revistei, alte două activităţi importante pentru sătmăreni, respectiv:

1.Organizarea de manifestări la nivelul judeţeului şi municipiului Satu Mare pentru marcarea a 100 de ani de la prima intrare a Armatei Române în aeastă zonă, eliberarea ei de bandele bolşevice ale lui bela Kun şi instaurarea administraţiei româneşti (19 aprilie 1919).

2.Organizarea unui simpozion ştiinţific ocazionat de împlinirea a 10 ani de la apariţia primului număr al noii serii a revistei Eroii Neamului (octombrie 2009).

Dacă la prima acţiune am fost mai cu seamă iniţiatori şi colaboratori ai instituţiilor judeţene şi municipale organizatoare (Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, Primăria municipiului şi Muzeul Judeţean), cea de a doua a fost organizată aproape în exclusivitate de către Asociaţia Civică Tempora, cu participarea unor invitaţi din ţară, simpozionul ştiinţific fiind susţinut de doi conferenţiari universitari de primă importanţă, respectiv părintele Constantin Necula de la Sibiu şi Ion Cârja de la Cluj

Desigur, Asociaţia Civică Tempora Satu Mare a desfăşurat şi alte activităţi cultural-educative şi patriotice, membrii şi colaboratorii săi fiind deseori prezenţi în şcoli pentru a le prezenta elevilor aspecte de interes din istoria acestor locuri, dar şi la alte manifestări organizate de Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean, ori alte instituţii şi organizaţii sătmărene.

Totodată, nu au fost neglijate nici activităţile legate de scopul principal al înfiinţării sale, asociaţia implicându-se în sprijinirea Sucursalei Satu Mare a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii pentru crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor în care-şi desfăşoară activitatea membrii acesteia, respectiv: dotarea sediului cu mobilier şi aparatură electrocasnică; desfăşurarea unor activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber; organizarea mai multor întâlniri cu colegi din alte sucursale judeţene; organizarea, alături de celelalte asociaţii cu profil similar, a  Zilei Rezervistului Militar etc., şi participarea în comun la diverse activităţi aniversar-comemorative derulate pe raza judeţului nostru.

Secretar, Colonel (r) Voicu Şichet