Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural în parteneriat cu Asociaţia „Cei 40 de Mucenici”, manifestare finanţată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, organizează, în perioada 1 – 3 noiembrie 2018, Simpozionul cu tema

„ROMÂNII ARDELENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL”.

Acţiuni în cadrul proiectului:

1. Simpozion comunicări ştiinţifice „Românii ardeleni în Primul Război Mondial

2. Lansare de carte:

– Viorel Faur, „Centenarul Unirii. Contribuţia bihorenilor la actul istoric de la 1 Decembrie 1918

– Viorel Faur, Antonio Faur, „Centenarul declaraţiei de autodeterminare naţională a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş

3. Lansare de carte: Augustin Ţărău,

– „Românii din Crişana în Primul Război Mondial

4. Excursie tematică

-„Pe urmele martirilor bihoreni

5. Tipărire volum comunicări simpozion

SECŢIUNEA I:

Românii în Primul Război Mondial

 1. Dr. Călin Ghemiş (Muzeul Ţării Crişurilor) – Generalul Traian Moşoiu în medalistica vremii

 2. Dr. col. Constantin Moşincat (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio), Col. Dan Poinar (Asociaţia Naţ. Cultul Eroilor) – Toast pentru prietenia maghiaro-română

 3. Dr. Mihai Georgiţă (Arhivele Naţionale-Bihor) – Un memoriu al parlamentarilor români din Bihor şi Sătmar privind rectificarea graniţelor la Conferinţa de Pace de la Paris

 4. Dr. Milian Radu (Arhivele Naţionale-Bihor) – Regatul Român în faţa idealului naţional. Oameni şi fapte în perioada neutralităţii

 5. Dr. Silviu Sana (Biblioteca Jud. Bihor) – Consideraţii privind implicarea clerului greco-catolic din Episcopia de Oradea în Marea Unire de la 1 decembrie 1918

 6. Col. Ioan Pobirci, col. Ioan Cristian Pobirci (Inspectoratul de Jandarmi Bihor) – Jandarmeria ardeleană înainte şi după Marea Unire

 7. Dr. Augustin Ţărău (Muzeu Oraşului Oradea) – Despre dimensiunile jertfei ofiţerilor români ardeleni sau despre politica de desfiinţare a elitei unui popor (1914-1918)

 8. Dr. col. prof. univ. Constantin Hlihor (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) – 1918. Românii transilvăneni şi revoluţia unităţii naţionale din Imperiul Austro-Ungar

 9. Dr. col. prof. univ. Dumitru Preda (Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni) – Eliberarea şi unirea Bucovinei cu ţara-mamă în 1918 rolul factorului militar (1)

 10. Dr. Neculai Moghior (Muzeul Militar Naţional-Bucureşti) – Călătoria regelui Ferdinand şi a reginei Maria în Ardeal

 11. Dr. col. prof. univ. Vasile Tutula (ANCMRR-Cluj) – Românii ardeleni se adresează Guvernului Român de la Iaşi (octombrie-noiembrie 1918)

 1. Dr. Călin Ghemiş (Muzeul Ţării Crişurilor) – Generalul Traian Moşoiu în medalistica vremii

 2. Dr. col. Constantin Moşincat (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio), Col. Dan Poinar (Asociaţia Naţ. Cultul Eroilor) – Toast pentru prietenia maghiaro-română

 3. Dr. Mihai Georgiţă (Arhivele Naţionale-Bihor) – Un memoriu al parlamentarilor români din Bihor şi Sătmar privind rectificarea graniţelor la Conferinţa de Pace de la Paris

 4. Dr. Milian Radu (Arhivele Naţionale-Bihor) – Regatul Român în faţa idealului naţional. Oameni şi fapte în perioada neutralităţii

 5. Dr. Silviu Sana (Biblioteca Jud. Bihor) – Consideraţii privind implicarea clerului greco-catolic din Episcopia de Oradea în Marea Unire de la 1 decembrie 1918

 6. Col. Ioan Pobirci, col. Ioan Cristian Pobirci (Inspectoratul de Jandarmi Bihor) – Jandarmeria ardeleană înainte şi după Marea Unire

 7. Dr. Augustin Ţărău (Muzeu Oraşului Oradea) – Despre dimensiunile jertfei ofiţerilor români ardeleni sau despre politica de desfiinţare a elitei unui popor (1914-1918)

 8. Dr. col. prof. univ. Constantin Hlihor (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) – 1918. Românii transilvăneni şi revoluţia unităţii naţionale din Imperiul Austro-Ungar

 9. Dr. col. prof. univ. Dumitru Preda (Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni) – Eliberarea şi unirea Bucovinei cu ţara-mamă în 1918 rolul factorului militar (1)

 10. Dr. Neculai Moghior (Muzeul Militar Naţional-Bucureşti) – Călătoria regelui Ferdinand şi a reginei Maria în Ardeal

 11. Dr. col. prof. univ. Vasile Tutula (ANCMRR-Cluj) – Românii ardeleni se adresează Guvernului Român de la Iaşi (octombrie-noiembrie 1918)

 12. Dr. prof. Ana Cristina Scurtu (Asociaţia Culturală ASTRA Dobrogeană) – Regimentul 9 Vânători, drumul de luptă de la Constanţa la Oradea în perioada 1916-1919

 13. Dr. Klara Guseth (Arhivele Naţionale-Maramureş) – Contemporani cu Unirea. Contribuţia maramureşenilor la săvârşirea şi desăvârşirea Unirii

 14. Dr. Mihaela Sabou (Arhivele Naţionale-Sălaj) – Eroii tăcuţi ai Sălajului

 15. Dr. Paula Virag (Muzeul Judeţean Satu Mare) – Evoluţii demografice în comitatul Satu Mare în perioada Primului Război Mondial

 16. Ionel Burlacu (Arhivele Militare Române) – Români ardeleni refugiaţi în România

 17. Dumitru Noane (Muzeul Oraşului Oradea) – Oradea în Primul Război Mondial. Războiul „celor de acasă”

 18. Dr. Lucian Petraș (Arhivele Naţionale-Arad) – Dinasticismul la românii arădeni în preajma Marii Uniri

 19. Dr. Iulian Boţoghină (Arhivele Militare Române) – Gânduri şi fapte împărtăşite celor dragi de prizonierii KuK din Rusia şi Italia

 20. Dr. prof. univ. Gabriel Moisa (Universitatea Oradea) – Percepţii bihorene ale Marii Uniri în perioada interbelică

 21. Dr. lector Radu Românaşu (Universitatea Oradea) – titlu rezervat

 22. Dr. prof. univ. Ion Măldărescu (Univ. „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea) – titlu rezervat

SECŢIUNEA II:

Eroii Primului Război Mondial şi ai Marii Uniri

 1. Dr. Augustin Mureşan (Muzeul Judeţean Arad) – titlu rezervat

 2. Dr. Cristian Apati (Arhivele Naţionale-Bihor) – Eroi români din plasa Tinca

 3. Dr. Cristina Puşcaş (Muzeul Oraşului Oradea) – Gheorghe Bordaşiu, învăţător şi preot, un unionist la Alba Iulia

 4. Dr. Luminiţa Moga (Biblioteca Judeţeană Bihor) – Victor Onişor în Primul Război Mondial

 5. Florin Pop, Luminiţa Marinela Dudás, Laurențiu Tibor Dudás (Arhivele Naţionale-Satu Mare) – Popp S. Aurel. personalitate marcantă a Sătmarului

 6. Col. Grigore Bartoş (Asociaţia Culturală „Avram Iancu”-Bihor) – titlu rezervat

 7. Dr. prof. univ. Nicolae Dinescu (Univ. „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea) – titlu rezervat

 8. Gen. Ioan Dănilă (ANVR Bucureşti) – Vasile Stoica Avrigeanul în slujba României Mari cu arma în mână sau cuvântul

 9. Dr. Constantin Scurtu (Muzeul Militar Naţional-Constanţa) – Generalul Ilie Şteflea, originar din Mărginimea Sibiului, la datorie în cele două conflagraţii mondiale

 10. Dr. Cristina Boţoghină (Arhivele Militare Române) – Spicuiri din corespondenţa de pe front a militarului Lazăr Coriolan cu Ana Lungu

 11. Dr. prof. univ. gen. Vasile Cret (ANCMRR Bihor) – Generalul Iosif Iacobici, între datoria de militar şi realitatea de român

 12. Buciuman Ana Maria (Arhivele Naţionale-Maramureş) – av. dr. Ioan P. Olteanu – deputat în primul Parlament al României Mari

 13. Dr. Marius Uglea (Arhivela Naţionale-Maramureş) – Preot Iuliu Ardelean – de la Unire la represiunea comunistă;

 14. Drd. Racolţa Amalia (Arhive Naţionale-Maramureş) – av. Gavril Buzura – lider al mişcării naţionale din Ţara Lăpuşului

 15. Mureşan Diana (Arhivele Naţionale-Maramureş) – preot Nicolae Gherman – delegat la Marea Adunare Naţională

 16. Dr. Dănuţ Pop (Arhivele Naţionale-Sălaj) – Un cronicar al vremurilor al Marelui Război şi al Marii Uniri – preotul Gavril Câmpeanu

 17. Dr. Marin Pop (Muzeul Judeţean Zalău) – Hetco Aurel (1884-1967) – personalitate marcantă din generaţia Marii Uniri

 18. Dr. Claudiu Porumbăcean (Muzeul Judeţean Satu Mare) – Ştefan Benea pe frontul Primului Război Mondial. O relatare emoţionantă despre Crăciunul anului 1915

 19. Dr. Marta Cordea (Biblioteca Judeţeană Satu Mare) – Emil Tişcă (1881-1965) pe frontul Primului Război Mondial

 20. Dr. Viorel Câmpean (Biblioteca Judeţeană Satu Mare) – Ştefan Benea, Ioan Steer şi Emil Tişcă, trei destine îngemănate

 21. Col. Voicu Şichet (ANCMRR-Satu Mare) – Satu Mare, un judeţ cu multe opere comemorative de război închinate eroilor din prima conflagraţie mondială

 22. Narcisa Furdea (Arhivele Naţionale-Arad) – Aspecte privind situaţia evreilor în timpul dictaturii antonesciene

 23. Dr. Cornel Durgheu (Universitate Oradea) – Eroii neamului martiri Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaş în percepţia şi expresia artistică proprie a artistului bihorean

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/10/A-simp-afis-simpozion-724x1024.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/10/A-simp-afis-simpozion-150x150.jpgadmintemporaCentenarul UniriiMuzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural în parteneriat cu Asociaţia „Cei 40 de Mucenici”, manifestare finanţată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, organizează, în perioada 1 - 3 noiembrie 2018, Simpozionul cu tema „ROMÂNII ARDELENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL”. Acţiuni în cadrul proiectului: 1. Simpozion comunicări ştiinţifice „Românii ardeleni în Primul Război...Asociatia Civica Tempora Satu Mare