Aşa după cum semnalam în primul număr din acest an al revistei Eroii Neamului, a fost lansat, cu ceva întârziere, volumul Idealul libertăţii Naţionale la românii din Transilvania – O sinteză de istorie românească, semnat de distinsa profesoară de limba română de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare, Lucia Munteanu, ce a apărut la sfârşitul anului 2017 la prestigioasa Editură a Academiei Române. Cartea a fost lansată vineri, 18 mai, 2018, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, alături de autoare fiind prezenți directorul instituției gazdă profesorul Liviu Rotaru, directoarea adjunctă a Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, profesoara Nicoleta Cherecheș, poetul Ion Papuc, colonelul (r) Voicu Șichet, reprezentantul Asociației Civice Tempora, și moderatorul evenimentului literar, profesorul dr. Ovidiu T.Pop.

Consecventă crezului că, în anul Centenarului Marii Uniri, generaţia actuală este datoare să marcheze acest mirific eveniment din istoria noastră naţională prin lucruri care să dăinuie peste decenii şi veacuri – care să arate lumii întregi că ştim să ne respectăm valorile, trecutul, înaintaşii şi jertfa lor pentru neam şi ţară – Asociaţia Civică Tempora Satu Mare şi revista Eroii Neamului nu puteau lipsi de la acest emoţionant moment. Aşa după cum reprezentanţii lor au fost şi vor fi prezenţi, pe cât posibil, la toate manifestările dedicate Centenarului derulate în judeţul Satu Mare, de la simpozioane, colocvii şi lansări de carte, la vernisarea a unor expoziţii tematice, dezveliri de monumente sau alte lucrări semnificative ce marchează împlinrea unui veac de Românie Mare.
Ne bucură faptul că doamna profesoară Lucia Munteanu s-a încumetat să trudească pentru a dărui sătmărenilor, în anul Centenarului, o frumoasă carte de istorie, care sintetizează întreaga luptă de emancipare a românilor transilvăneni, ce a culminat cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Colonelul (r) Voicu Șichet, fost elev al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, fost elev al doamnei profesoare, a vorbit elogios despre mesajul profund al cărții în rândul tineretului:
În septembrie se vor împlini 42 de ani de când am întâlnit-o prima oară pe d-na profesoară Lucia Munteanu. Dânsa stătea cam în acelaşi loc în care stă şi azi, adică la catedră, iar eu undeva în spate. Şi cum prunc de la ţară fiind, nu ştiam ce să admir mai mult, eleganţa şi distincţia doamnei profesoare, sau noile mele colege de liceu… De unele m-am despărţit după 2 ani, cu altele am continuat şi următorii doi, însă distinsa doamnă Lucia Munteanu mi-a rămas profesoară de limba şi literatura română pe întreg parcursul celor 4 ani de liceu.
Dacă mi-ar fi spus cineva că peste un timp oarecare o să fim din nou împreună, în aceeaşi sală de clasă, ba chiar de aceeaşi parte a baricadei (eu neavând niciodată gânduri de a mă face profesor), probabil că i-aş fi spus, cel puţin, că are probleme la tărtăcuţă. Dar iată că acest lucru se întâmplă azi, în anul în care naţiunea română îşi serbează Centenarul unităţii statale a tuturor fiilor săi.
Şi nu ne aflăm aici, în această postură, pentru a vă ţine o lecţie în adevăratul sens al cuvântului, fie ea de limba română sau de istorie, ci pentru a vă invita la o lectură plăcută, agreabilă şi plină de sentimente înălţătoare, precum dragostea de neam şi ţară, patriotismul, recunoştinţa pentru jertfele înaintaşilor etc. Cred cu tărie că astfel de sentimente au stat la baza deciziei domniei sale de a scrie această frumoasă carte: Idealul libertăţii Naţionale la românii din Transilvania – O sinteză de istorie românească. Nu o să vorbesc prea mult despre acest volum apărut în 2017 la prestigioasa Editură a Academiei Române, au făcut-o foarte bine domnul Ioan Papuc şi doamna director adjunct Nicoleta Cherecheş, eu doar încerc să identific argumente care să-i îndemne pe sătmăreni s-o citească şi, mai ales, să şi-o însuşească.
Aşa după cum rezultă şi din subtitlu, cartea este o adevărată trecere în revistă a peste 2 secole de istorie românească transilvăneană, de la începuturile mişcărilor româneşti din secolele XVII-XVIII şi până la desăvârşirea procesului de unire, de făurire a statului unitar român, consfiinţită prin încoronarea, în Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, la 15 octombrie 1922, a regelui Ferdinad I şi a reginei Maria ca suverani ai României Mari, Întregite.
Astfel, în fraze clare, cu trimitere directă la surse documentare, evidenţiindu-se atât acribia cercetătorului, cât şi sentimentalismul şi uşurinţa de a scrie a omului de litere, autoarea parcurge toate etapele istorice semnificative ale procesului de unificare, structurîndu-şi, de altfel, şi volumul în 10 capitole distincte pentru fiecare din acestea. De asemenea, pentru o mai bună percepere şi consolidare a informaţiei, în cadrul majorităţii capitolelor se regăsesc şi subcapitole, aşa încât cititorul, doar parcurgînd cuprinsul, are o viziune de ansamblu a întregii lupte duse de românii transilvăneni, fiind incitat astfel la lectură pentru a afla şi detaliile acesteia.
Este de remarcat faptul că autoarea, om de litere, obişnuită cu figurile de stil, cu epitetele, metaforele şi comparaţiile, se apleacă şi asupra unor aspecte ce ţin de război, de profesia militară, descriind episoade interesante ale Campaniei Armatei Române din 1919, care au dus la eliberarea Sătmarului la 19 aprilie (iată, la anul vom aniversa adevăratul Centenar pentru zona de nord a ţării!!) şi ocuparea Budapestei, pe care a scăpat-o de ciuma bolşevică instaurată în Ungaria de Bela Kun, preluate, în mare parte, dintr-o valoroasă lucrare a unui colectiv coordonat de fostul director al Muzeului Judeţean Satu Mare, dr. Viorel Ciubotă.
În concluzie, nu pot decât să invit cititorul sătmărean, de orice vârstă şi profesie, să lectureze acest volum dedicat Centenarului MARII UNIRI, să-şi reamintească, sau să înveţe dacă este cazul, cum s-a plămădit acest ideal de unitate al poporului român de-a lungul secolelor.
În final, o felicit pe domna profesoară pentru această frumoasă realizare, dar îi şi mulţumesc, atât pentru prilejul de a rosti aceste cuvinte de la catedră, cât şi pentru răbdarea ce a avut-o pentru a-mi descifra timp de 4 ani hielogrifele din caietele de teză şi de pe foile lucrărilor de control, consecventă fiind principiului conform căruia fondul bate forma.
Şi totuşi, pentru ca felicitările şi mulţumirile să nu fie doar vorbe, din partea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Satu Mare şi a revistei Eroii Neamului, unde a publicat câteva articole şi sper să o mai facă, îi înmânez o DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, în semn de recunoştinţă pentru toată activitatea ce o desfăşoară în slujba promovarea valorilor naţionale autentice.

În încheiere a luat cuvântul autoarea, profesoara Lucia Munteanu, care a vorbit despre împrejurările în care s-a născut această carte. Ea a mulțumit tuturor pentru vorbele frumoase adresate și speră că și această carte va fi citită cu plăcere de către tinerii cititori și a oferit autografe doritorilor.

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/DSC_0003.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/DSC_0003-150x150.jpgadmintemporaCentenarul Unirii  Aşa după cum semnalam în primul număr din acest an al revistei Eroii Neamului, a fost lansat, cu ceva întârziere, volumul Idealul libertăţii Naţionale la românii din Transilvania – O sinteză de istorie românească, semnat de distinsa profesoară de limba română de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu...Asociatia Civica Tempora Satu Mare