Vasile Lucaciu – Omagiul sătmărenilor[1]

Col.r. dr. Constantin Moşincat

Să dea bunul Dumnezeu ca remarcabili şi sensibili patrioţi români să se mai aplece, să cunoască şi să preţuiască activitatea de excepţie a marilor bărbaţii, care au contribuit decisiv la afirmarea şi menţinerea spiritualităţii şi identităţii româneşti, cum a fost şi memorandistul, luptătorul pe frontul credinţei şi al desfăşurării drapelului naţional românesc: părintele dr. Vasile Lucaciu. Marelui patriot şi de spirite călăuzitoare dr. Vasile Lucaciu, revista sătmăreană „Eroii Neamului”, prin purtarea de grijă a colonelului Voicu ŞichetI, îi aduce un binemeritat omagiu şi o frumoasă cunună de recunoştinţă prin publicarea, – la centenarul Unirii celei Mari, la temelia căreia eroul nostru naţional a contribuit, cu toate puterile sale,- unui volum de comunicări şi articole de cercetări ştiinţifice care prefigurează complexitatea personalităţii eroului nostru naţional, reunite în volumul: „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »”.

Salutăm demersul autorilor care au surprins aspecte şi fapte cotidiene din activitatea preotului, politicianului şi eruditului prelat. Viaţa şi activitatea de maturitate a lui Vasile Lucaciu se suprapune peste una dintre cele mai frământate timpuri ale devenirii şi împlinirii aspiraţiilor colective ale românilor: Unirea. Este incontestabil faptul că el s-a alăturat şi înrolat voluntar în frontul luptătorilor pentru realizarea idealului naţional, dintr-o pornire lăuntrică. În acest suiş, suferinţele personale din temniţele ungureşti, greutăţile materiale şi eforturile intelectuale nu l-au oprit din marşul triumfal spre marea unire, în care a crezut şi sperat. Fără a privii scolastic cronologia faptelor, menţionate în cele 13 capitole tematice, remarcăm că perioada cuprinsă în volum identifică persoana marelui patriot cu neamul din care provenea. Nimic mai adevărat şi mai profund că spusele sale„…acolo unde sunt eu, acolo bate inima Ardealului.” (p.39 – ), după cum reţinea în articolul său Daniela Bălu.

 

Vasile Lucaciu s-a autodefinit ca protestatar istoric al Ardealului Românesc o jumătate de veac, fapt pentru care, oricât ne-am strădui şi tot nu am putea cupr

 

inde între copertele unei singure cărţi uriaşa sa personalitate. Şi totuşi, temerarii cercetători au încercat, şi reuşit, în bună măsură, şi cu argumente solide, să ni-l prezinte pe „Leul de la Siseşti” într-o privire, din unghiuri diferite, care surprinde caracterul şi atitudinea sa statornică pusă în slujba neamului pe care l-a servit, cu toate puterile şi credinţa sa. Chemat parcă de Pronia divină să facă religie din cultura şi istoria naţională, dr. Vasile Lucaciu a fost la amvon călăuză pentru popor, la tribună port-drapel al interesului naţional, iar printre străini un adevărat apostol al neamului său.

Împărtăşea valorile iubirii îndelung răbdătoare, căci iubirea neamului nu invidiază. Iubirea nu se îndărătniceşte, nu se trufeşte, nu se poartă în necuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci numai în adevăr plăcut lui Dumnezeu. Toate le suferă, toate le crede, toate le speră, toate le rabdă, „iubirea nici odată nu cade, chiar de profeţiile vor lipsi, chiar limbile de vor înceta, chiar ştiinţa de se va strica”. (Cor. 13,.1-8.). La înălţimea aceasta morală, ne vor iubi şi aceia, care astăzi ne urăsc, remarca Roman R. Ciorogariu în articolul inaugural al revistei Cele trei Crişuri. De o astfel de iubire a avut parte din plin preotul Vasile Lucaciu şi în pelerinajul său din America, după cum reţine prof. Nicolae Pop (la p.34) „Dorim să cooperăm pentru realizarea ideilor proclamate de Dumneavoastră, spre binele umanităţii şi de aceea rugăm pe Excelenţa Voastră (referire la preşedintele american) să ne arate calea şi mijloacele prin care am putea să cooperăm cu glorioasa Armată Americană, pe orice front, pentru realizarea idealului nostru naţional şi să sfărâmăm lanţurile sclaviei seculare a maghiarilor, pentru a crea România Mare, care va constitui una din cele mai mari satisfacţii ale lumii civilizate”.

Octavian Goga, alături de care Dr. Vasile Lucaciu a condus lupta pentru ca neamul românesc să-şi poată dura existenţa pe temeiurile libertăţii, dreptăţii, progresului şi democraţiei, îl caracteriza ca pe un „mândru senator roman”, care a protestat mereu „cu glasul plin de sonorităţi de clopot, tunător ca o răzvrătire”, om care se „află pe toate cărările”(p.296). Pentru neamul său a fost deopotrivă învăţător, diplomat, militar şi preot credincios. Şi cât de minunat s-a rugat preotul Vasile Lucaciu pentru neamul românesc aflăm din materialul semnat de dr. Viorel Câmpean[1]. „Tu ştii, că Românul numai pentru onoarea sa se luptă; nu lăsa, ca onoarea noastră să fie călcată de cei orbiţi de trufie. Oh Doamne! Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace să-ţi putem servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi putem răspunde: « O Doamne în lume cât am stat, În ochii ei plini de-admirare, Pe tine te-am reprezentat »”.

Volumul „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »” are meritul incontestabil de a aduce pe tărâmul istoriografiei româneşti aspecte inedite, sau mai puţin cunoscute, care conturează personalitatea lui Vasile Lucaciu în dimensiunea sa culturală, religioasă şi în misiunea sa patriotică de contributoriu la marea unire, la a cărei centenar salutăm acest eveniment editorial, bine venit. La depărtarea colbului după faptele sale îl vom remarca pe Vasile Lucaciu ca stâlp în calea acelora care voiau ca toţi să purtăm nume ungureşti, să ne dezrădăcinăm în credinţă şi să ne abandonăm obiceiurile şi tradiţia originară: traco-dacă!, adaptată timpurilor noi.

În vremurile tulburi când neprietenii unguri fluturau ameninţător armura zăngănitului de arme, Vasile Lucaciu şi-a întărit credinţa, şi-a adunat energiile şi a luptat pentru drepturile semenilor ardeleni. Rostul publicării volumului Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii neamului” îl rezumăm a fi cuprinzător de fapte şi atitudini exemplare, de mare învăţătură pentru generaţiile viitoare, iar cartea este cel mai de preţ semn al datoriei pe care o avem faţă de aceea care au făurit acum un veac România Mare. Dr. Vasile Lucaciu a fost unul dintre acei bravi români care a pus amprenta faptei sale la temelia realizării idealului naţional. Salutăm deopotrivă demersurile cercetătorilor sătmăreni care s-au aplecat să tămâieze cu slova lor faptele „Leului de la Siseşti”.

Lectura volumului „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »”. va fi, cu siguranţă, un exerciţiu intelectual confortabil pentru cititor, răsfăţat de cercetători cu documente semnificative pentru creionarea personalităţii eroului omagiat. Grupajul tematic, propus de colonelul Voicu Şichet, permite să ne mişcăm cu uşurinţă de la o problematică la alta, după cum şi Vasile Lucaciu a făcut-o: să-l descoperim în conştiinţa locuitorilor din satul natal, Apa; să-i cuprindem viaţa tumultoasă şi activitatea din cele de 70 comunicări, întinse pe 430 de pagini; să-l admirăm în sânul familiei, al prietenilor şi tovarăşilor de luptă; să-l preţuim ca erou naţional, memorandist, voluntar printre prizonieri, cărturar al limbii române!

Cu siguranţă că dorinţa autorilor de a pune la îndemâna celor interesaţi de personalităţi, care au luptat pentru unire, sinteza materialelor îndelung cercetate, în forma autocenzurată, astfel că demersul ştiinţific se susţine pentru reconstituirea unor fapte reale, asupra cărora conchidem, că au dat dimensiune astrală României Mari. Noi cinstim faptele înaintaşilor, căci deasupra tuturor vremurilor, acestea vor dăinui, după cum ne îndatorează la veşnică recunoştinţă şi dr. Vasile Lucaciu.

Cele 13 capitole sunt încheiate cu „Doina lui Lucaciu” şi „Aşteptându-l pe Lucaciu”, poezia lui Ioan Tipu Sălăjanul, urmate de indice de nume şi de localităţi, cu o bogată iconografie de epocă, şi de comemorare a părintele Vasile Lucaciu, aşa cum au făcut-o în timp şi cum s-a reflectat în revista sătmăreană „Eroii neamului”. Prefaţată de dr. Teodor Ardelean, cartea „ a fost lansată, în prezenţa publicului şi a copiilor din Apa, judeţul Satu Mare, pe 21 ianuarie 2018, omagiind şi în acest fel ziua de naştere a marelui patriot. La casa memorială „Vasile Lucaciu” din Apa s-a înălţat steagul României pe un catarg. La Căminul cultural s-a mai lansat şi un alt volum monografic, semnat de prof. univ. dr. Simion Retegan cu titlul semnificativ: „Luptând pe două fronturi: memorandistul Vasile Lucaciu”. Ambele apariţii editoriale fiind salutate şi apreciate pentru rigoarea ştiinţifică şi efortul cercetătorilor semnatari.

Despre evenimentul din 21 ianuarie 2018 presa sătmăreană a relatat pe larg. Iată câteva spicuiri[2]. Se spune simbolic un catarg realizează legătura dintre cer și pământ, un catarg cu drapelul țării noastre leagă România de jos cu România de sus, ne leagă cu strămoșii noștri a căror exemplu trebuie să-l urmăm, iar unul din aceștia e Vasile Lucaciu. În vremurile pe care le trăim trebuie să fim cu toții ca Avram Iancu şi să ne manifestăm ca Vasile Lucaciu pentru că războaiele nu se mai duc cu arma în mână ci pe plan diplomatic, economic. În zilele noastre sunt mult mai utile mijloacele pe care le-a folosit Vasile Lucaciu. Îi felicit pe cei de la Asociația Tempora pentru ridicarea acestui simbol. Fiind an de centenar cred că ar trebui să continuăm să ridicăm asemenea simboluri în tot județul Satu Mare” a spus prefectul Darius Filip.

Invitaţi de seamă au onorat manifestarea organizată de Voicu Şichet. Dr. Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii Judeţene Maramureş „Petru Dulfu”, din Baia Mare, prefaţatorul volumului lansat „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii Neamului”; Dr. Simion Retegan, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj Napoca, autor la volumului „Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu”, Colonel (r) dr. Constantin Moşincat, de la Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, Oradea, unul dintre referenţii ştiinţifici al volumului „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »”, conf. univ. dr. Ion Cârja, de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Asistent univ. dr. Lucian Turcu, de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. „Lumina vine de la Luminători. Toate popoarele au avut luminători iar poporul român l-a avut pe Vasile Lucaciu. Acum căutăm luminile cu lumânarea. Întunericul se revendică de la statusul de cea mai mare …lumină. Vasile Lucaciu a fost unul dintre cei mai importanţi luminători ai neamului românesc. A răsădit lumina, a cultivat-o, a fost la rândul lui luminat de alţi luminători ai neamului nostru” .A înşirat apoi, dr. Teodor Ardelean nume sacre ale Academiei Române cu care Vasile Lucaciu a avut rodiri, povestind de episoade din misiunea dedicată înfăptuirii Marii Uniri. „Este important ca să citim despre Vasile Lucaciu, despre faptele sale, să fim în armonie cu trecutul pentru a avea un viitor limpede”. De asta îl îndrăgesc pe Voicu Şichet, pentru că am văzut activitatea sa de la redacţia revistei Eroii Neamului şi am văzut ce conţine cartea: „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »”. Cei care zidesc edificiile noastre culturale sunt… oameni de rând. Valeriu Achim, din Tiream, este cel care s-a luptat pentru ca Vasile Lucaciu să fie introdus în manualele de studiu, a rostit în încheiere distinsul oaspetele venit de la Baia Mare.

Col. (r) dr. Constantin Moşincat, care a copilărit în Carei şi a urmat cursurile Şcolii gimnaziale nr.3 este unul dintre referenţii cărţii „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »”. Domnia sa a adus un elogiu ostaşului român din toate timpurile considerând că asemenea lui Lucaciu, din calitatea sa de militar de carieră, are datoria nu numai de a servi patria dar şi de a lăsa ceva în urma sa. Drept urmare are semnate câteva volume apărute legate de soarta românilor de la graniţa de vest. „Vasile Lucaciu a servit drapelul patriei în mod admirabil, în toate misiunile pe care şi le-a asumat ca port-drapel al afirmării drepturilor românilor”.

„Dacă Vasile Lucaciu nu activa în modul în care a făcut-o, această parte de ţară nu ar mai fi în graniţele României. Privind spre viitor, prezentul e alarmant….nu am reuşit nici măcar să păstrăm moştenirea lăsată de Vasile Lucaciu. Bucăţi din ţara noastră au fost furate iar patria mamă nu a reuşit să le recupereze. Politic sau diplomatic…nu s-a reuşit să se facă nimic deci trebuie regândită unirea. Dacă Vasile Lucaciu ar fi o paradigmă reală am putea face mai multe lucruri. Dacă şi România ar fi mai serioasă şi ar avea grijă de fii săi din toate regiunile ….Românii din Maramureşul istoric primesc în 15 zile cetăţenie maghiară dacă vor dar cetăţenia română nu o primesc de ani de zile, deşi o cer. Nu am fost în stare să refacem ţara însă trebuie să facem în aşa fel încât să ne învăţăm copii cum să o facă ei. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră! Nu puseuri emoţionale ci construcţii pentru ca fii patriei împrăştiaţi prin lume să ştie că AICI este acasă!” a spus şefa Despărţământului Astra Carei, ing. Daniela Ciută

Sincere felicitări pentru onoarea ce mi-aţi făcut de a-mi oferi posibilitatea să mă bucur înaintea altora, a mă documenta şi reflecta asupra unei perioade de evidentă revoluţie a conştiinţei naţionale. Pentru volumul „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană « Eroii neamului »” cinste înaintaşilor, felicitări şi Onor autorilor, creatori de evenimente culturale de o adevărată şi confortabilă stare intelectuală.

În curând orădenii şi beiuşenii, (unde părintele Lucaciu a câştigat în chip zdrobitor alegerile parlamentare din 1907), vor avea posibilitatea să se întâlnească cu îngrijitorul ediţie, precum şi cu autori, la o masă rotundă.

[1] Articolul a apărut în revista Aertemis, 7 februarie 2018

 

Comemorarea preotului dr. Vasile Lucaciu[2]

• eveniment organizat în comuna Apa, judeţul Satu Mare, la 95 ani de la moartea acestuia
În data de 21 ianuarie 2018, la Casa memorială „Vasile Lucaciu” din comuna Apa, judeţul Satu Mare, a avut loc comemorarea preotului dr. Vasile Lucaciu, la 95 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. Manifestarea a fost organizată de Asociaţia Civică Tempora Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, Consiliului Local Apa, Muzeului Judeţean Satu Mare şi al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Satu Mare. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai altor instituţii de cultură din judeţul Satu Mare şi din judeţul Maramureş (8 persoane), printre care şi prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, şi col (r) Ioan Bota, preşedintele Asociaţiei „Regina Maria” filiala Maramureş.
Evenimentul a debutat cu o ceremonie militară şi religioasă, după care au urmat un parastas de pomenire a preotului dr. Vasile Lucaciu şi un ceremonial de sfinţire şi înălţare a Drapelului României pe catargul donat de Asociaţia Civică Tempora. S-au rostit alocuţiuni, au avut loc depuneri de coroane şi jerbe de flori, s-a vizitat Casa memorială.
Vasile Lucaciu s-a născut în 22 ianuarie 1852, în localitatea Apa, şi a trecut la cele veşnice în 28 noiembrie 1922, la vârsta de 70 de ani, fiind înmormântat în Şişeşti, judeţul Maramureş, în prezenţa prim-ministrului României I. C. Brătianu, a episcopilor greco-catolici Valeriu Traian Frenţiu şi Iuliu Hossu, a poetului Octavian Goga şi a multor altor oficialităţi ale vremi. Pe parcursul întregii sale vieţi, Vasile Lucaciu s-a afirmat ca un apărător al individualităţii naţionale a românilor oprimaţi şi risipiţi sub dominaţii străine, pentru eliberarea şi unirea lor cu România. A fost secretar al Partidului Naţional Român, promovator al Mişcării Memorandiste, preşedinte al Ligii pentru Unitatea Politică a Tuturor Românilor şi conducător al Misiunii Patriotice Naţionale în Statele Unite ale Americii, iniţiator şi membru marcant al unor organizaţii cultural-naţionale din nord-vestul ţării, deputat în Dieta Ungariei şi în Parlamentul Român.
În incinta Centrului cultural din Apa, în faţa unui auditoriu select (profesori de istorie, oameni de cultură, cadre militare, elevi), a avut loc lansarea cărţilor „Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană ‘Eroii Neamului’ (volum îngrijit de Voicu Şichet şi apărut la Editura Academiei Române), respectiv „Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu”, autor dr. Simion Retegan, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, Editura Argonaut. De asemenea, elevii Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” din localitate au prezentat un program artistic, iar soliştii de muzică populară Nicolae Sabău şi Angela Munteanu au interpretat cântece patriotice.
În calitate de moderator, col. (r) Voicu Şichet a făcut o incursiune în viaţa şi activitatea lui Vasile Lucaciu, militant şi conducător politic de seamă al poporului român. Dr. Teodor Ardelean a elogiat personalitatea emblematică a lui Vasile Lucaciu pe tărâmul culturii şi al ideilor umaniste pe care le-a propagat în lupta neîncetată pentru dreptate socială şi adevăr, concluzionând că „localitatea Apa reprezintă un loc sfânt şi scump pentru neamul românesc, iar dr. Vasile Lucaciu merită din plin asemenea cărţi pentru că în istoria neamului reprezintă o personalitate multilaterală, cu o vastă cultură şi un fierbinte patriotism, care a fost de-a lungul vieţii sale în legătură cu mari personalităţi, începând cu George Bariţiu, George Coşbuc, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, I. L. Caragiale, Onisifor Ghibu, fapt pentru care Vasile Lucaciu este, pe drept cuvânt, înălţarea neamului românesc”.
Din partea oficialităţilor, a luat cuvântul Darius Filip, prefectul judeţului Satu Mare, care i-a felicitat pe autorii cărţilor şi a subliniat că „personalitatea marelui patriot Vasile Lucaciu constituie o pildă vie de patriotism, demnă de urmat”. Dr. Viorel Câmpan, director adjunct în cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, a opinat că „Vasile Lucaciu este, deopotrivă, al maramureşenilor şi al sătmărenilor, iar viaţa şi activitatea lui merită cercetate”. Simion Retegan a menţionat că „cele două laturi ale activităţii părintelui Lucaciu, spiritual-culturală şi politică, par inseparabile. El a ştiut să respecte canoanele religioase, dar a ştiut să se implice şi în viaţa socială şi politică. Vasile Lucaciu a întruchipat foarte bine unitatea dintre biserică şi naţiune”. Conf. univ. dr. Ioan Cârje, făcând o scurtă recenzie a cărţii „Luptând pe două fronturi…”, a afirmat că este vorba despre „cel mai complex studiu asupra părintelui Vasile Lucaciu, fiind scrisă pe baza unor fonduri arhivistice foarte preţioase. Cartea luminează activitatea religioasă a părintelui, dar şi pe cea de politician şi publicist, fiindcă Vasile Lucaciu este mereu actual”. Au mai luat cuvântul: col (r) Constantin Moşincat, reprezentant al judeţului Bihor; Viorel Danciu, din partea Direcţiei Judeţene de Cultură Satu Mare; col. (r) Radu Olah; Daniela Ciută, preşedintele Despărţământului ASTRA Carei; pictorul prof. Nicolae Pop; învăţătorul Viorel Radu – care au subliniat personalitatea părintelui Vasile Lucaciu.
Dr. Vasile Lucaciu rămâne neşters în conştiinţa generaţiilor ce i-au urmat şi care-i cinstesc memoria prin muzeele din Şişeşti şi din Apa, prin monumentala statuie din Satu Mare, prin cărţi şi studii, prin filme şi piese de teatru, prin emoţionanta „Doină a lui Lucaciu”, cântată şi azi pe întreg cuprinsul românesc.
 dr. Ioan GOGOTĂ
[2] Articol apărut în Graiul Maramureşului –
https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/02/image1.jpeghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/02/image1-150x150.jpegadmintemporaCentenarul UniriiVasile Lucaciu - Omagiul sătmărenilor Col.r. dr. Constantin Moşincat Să dea bunul Dumnezeu ca remarcabili şi sensibili patrioţi români să se mai aplece, să cunoască şi să preţuiască activitatea de excepţie a marilor bărbaţii, care au contribuit decisiv la afirmarea şi menţinerea spiritualităţii şi identităţii româneşti, cum a fost şi memorandistul,...Asociatia Civica Tempora Satu Mare