HRISOV ÎN MEMORIA TIMPULUI

În Sfânta Zi de Întâi Decembrie a anului de la Domnul 2018, la un veac de la făurirea României Mari, noi, cetăţenii Sătmarului milenar, prin Asociaţia Civică Tempora Satu Mare, ne-am învrednicit, cu voia Celui Prea Înalt, să refacem, să reamplasăm şi să redăm sătmărenilor Monumentul Eroului Necunoscut, simbol şi chezăşie a apartenenţei acestor meleaguri la scumpa noastră Patrie – România.

Fie ca acest Soldat român” să rămână de-a pururi pe locul hărăzit de înaintaşi la 1 Decembrie 1922 şi să vegheze asupra fruntariilor ţării până la sfârşitul veacurilor!

Monumentul Eroului Necunoscut s-a realizat cu sprijin din partea cetăţenilor şi al unor societăţi comerciale din Satu Mare, cu aportul deosebit al:

-Finanţator: ASOCIAŢIA CIVICĂ TEMPORA Satu Mare, reprezentată de colonel (r) Voicu ŞICHET.

-Cofinanţator: Consiliul Judeţean Satu Mare, reprezentat prin preşedinte PATAKI Csaba.

-Arhitect: S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L Satu Mare, reprezentată prin arh. Mircea CORODAN.

-Sculptori: Mihai ECOBICI, Bucureşti şi Ovidiu PROTOPOPESCU, Gherla.

-Realizator statuie: S.C.NE&RO INVEST S.R.L. Gherla, reprezentată prin sculptor Romeo PROTOPOPESCU.

-Constructor: S.C. RHC RAL CRIS S.R.L Satu Mare, reprezentată prin Ioan HOTEA.

-Colaborator: Muzeul Judeţean Satu Mare, reprezentat prin director dr. Daniela BĂLU.

Ne plecăm deci cu smerenie frunţile, în această zi senină, pentru slăvirea memoriei celor morţi pe întinsul câmpiilor de luptă, slăvim şi pe cei vii, care ridicându-se deasupra vulcanului de patimi, zidesc temple pentru înălţarea trecutului glorios!

Satu Mare, Colonel (r)

la 1 Decembrie 2018

VOICU ŞICHET

VEȘNICĂ RECUNOȘTINȚĂ EROILOR NEAMULUI !!!

La mulţi ani, sătmăreni! La mulţi ani, România! La mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla