Muzeul Județean Satu Mare organizează în perioada 15-16 noiembrie 2019, sesiunea științifică

Fluxurile istoriei.

Mișcările mărfurilor și ale oamenilor, circulația socială a cunoștințelor.

Cuvinte de salut și precizări legate de tematică

Ora 11-11,30

PATAKI Csaba, Președintele Consiliului Județean Satu Mare

KERESKÉNYI Gábor, Primarul Municipiului Satu Mare

MARTA Liviu, Manager Muzeul Județean Satu Mare

Conferințe introductive

Ora 11,30-14,00

RADOSAV, Doru (Cluj-Napoca):Istorie și peisaj în spațiul românesc. O lectură culturală.

NÉMETH Péter (Nyíregyháza):Nyírbátor mezőváros lakóinak terhei a XVI-XVII. században, avagy kizsákmányoló volt-e a feudális rendszer?(Taxele plătite de locuitorii orașului Nyírbátor în secolele XVI-XVII sau a fost într-adevăr exploatator sistemul feudal?).

KERESKÉNYI Sándor (Satu Mare):Concepția structuralistă privind fluxul mărfurilor în sinteza istorică a lui Fernand Braudel.

Secția de Arheologie

15 noiembrie, Vineri

Ora 16,00 – 17,40

 VIRAG, Cristian; ASTALOȘ, Ciprian (Satu Mare):Conexiuni culturale pe distanțe lungi în neoliticul și eneoliticul din nord-vestul României.

 BĂCUET CRIȘAN, Sanda (Zalău):Distanțe lungi/distanțe scurte. Schimburi de materiale și idei în neoliticul din nord- vestul României.

 HÁGÓ Attila (Carei) et alii:Analize nucleare non-destructibile asupra pieselor din obsidian de pe teritoriul României.

 FAZECAȘ, Gruia(Oradea):Migrație – Influență materială. Din nou despre materialele ceramice Wie tenberg în mediul ceramic Otomani.

 KÁDAS Zoltán (Satu Mare):Continuitate şi elemente inovative în cultura materială Tiszapolgár.

KATÓCZ Zoltán (Satu Mare); MOLNÁR Zsolt: (Cluj-Napoca):Contacte culturale în Nord-Vestul Transilvaniei. Studiu de caz: Cărucioarele miniaturale din epoca bronzului mijlociu.

Ora 17,40-19,00

GYURKA Orsolya (Debrecen):Bronze Age Society, Connectivity and Economy in north-western Transylvania.

 DARÓCZI Tibor-Tamás (Cluj-Napoca):Războinici în mişcare. Înmormântări cu topoare din epoca bronzului din Estul Bazinului Carpatic/Harcosok menetben. Fejszés temetkezések a Keleti Kárpátmedence bronzkorából). Warriors on the move. Burials with axes from the Bronze Age Eastern Carpathian Basin”.

SAVA, Victor (Arad):Comerț local și pe distanțe lungi în epoca târzie a bronzului la Mureșul de Jos.

BĂLĂRIE, Andrei, GEORGESCU, Andrei ( Timișoara ), HEEB, Bernhard,  LEHMPUL, Ralf, TEIZ, Katharina (Berlin), Mega fortificații, prestigiu și comerț la sfârșitul epocii bronzului. Cazul  fortificației de la CorneștiIarcuri.

 16 noiembrie, Sâmbătă, ora 9,00-10,40

 GHEMIȘ, Călin (Oradea):Despre sistemele metrice premonetare de la sfârșitul epocii bronzului.

 BEJINARIU, Ioan (Zalău):Drumurile sării și rolul lor în apariția centrelor de putere în preistorie și antichitate. Studiu de caz: zona Măgura Șimleului.

 GEORGESCU, Andrei (Timișoara):Interferențe culturale la începutul celei de-a doua epoci a fierului în Banat. Impactul mobilității individuale și de grup.

TOMA, Corina (Oradea):Identificare prototipului scyphatelor dacice Toc-Chereluș în regiunea scordiscă Sirmium. Impactul circulației imaginii asupra interpretărilor istorice.

 POP, Horea (Zalău):”SC Dacia IMPEX SRL”Flux, aflux și reflux în schimburile Daciei nord-vestice cu spațiile învecinate.

 

Ora 11,00-12,20

GINDELE, Robert (Satu Mare):Căi de comunicații în epoca romană din nord-vestul României.

BĂCUIEȚ CRIȘAN, Dan (Zalău):Rolul Porții Meseșene în circulația populațiilor, ideilor și mărfurilor în perioada medievală timpurie.

TIMOC, Călin (Timișoara):Pojejena si trecerea Dunării in Regiunea Porților de Fier de-a lungul istoriei.

STANCIU, Ioan (Cluj-Napoca):Legături și căi de circulație între bazinul Someșului inferior si spatiile din jur. Exemple dinspre Arheologie (mileniul I p.Chr).

 Secția de Istorie

15 noiembrie, Vineri

Ora 16,00 – 17,40

 BELBE, Sebastian: (Satu Mare), Sate dispărute pe valea Someșului inferior (jud. Satu Mare) între secolele XI-XIV. Studiu de caz satul Tagy.

 MARGINEANU, Florin (Arad):Impactul cuceririi otomane asupra comunităților din zona Mureșului inferior.

MARTA, Doru (Oradea): Târgurile din Bihor în perioada pașalâcului de Oradea (1660-1692).

SZŐCS Péter Levente ( Satu Mare):Orașele medievale Satu Mare-Mintiu și Baia Mare. Relațiile economice și administrative, între cooperare și concurență.

CSERVENYÁK Béla (Nyíregyháza): Népi vásárok szerepe a prekapitalista folyamatok kikristályosodásában (Rolul târgurilor populare în cristalizarea proceselor de capitalizare timpurie).

POP, Laura (Târgu Mureș):Târgurile și piețele tradiționale în viața orașului. Dispunerea piețelor în  Târgu-Mureș și confortul urban.

Ora 18,00-19,00

VIRAG, Paula (Satu Mare):Ocupații din sfera economică în comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea.

CHIRIAC, Aurel (Oradea):De la economiecomplementară la obiect e cult. Circulaţiaicoanelorpesticlăînnord-vestulRomâniei (Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare).

HONCA, Ciprian-Emanuel (Satu-Mare): Cooperativa de muncă si de credință a călugărului Árkád Pásztory (începutul secoluluiXX).

16 noiembrie, Sâmbătă, ora 9,00-10,40

 LŐRINCZ Norbert (Satu Mare):Activitățile cu caracter economic ale Directoratului Sătmărean și măsurile principale luate în această perioadă.

PORUMBĂCEAN, Claudiu (Satu Mare): Activitatea  bancară sătmăreană în perioada interbelică.

LAKATOS Artúr (Cluj-Napoca):Resurse energetice fosile din Transilvania – trecut, prezent și viitor.

MOISA, Gabriel (Oradea): Despre o altfel de circulaţie a persoanelorînanii ”80 aisecoluluitrecut la frontieraromâno-ungară.

ILLYÉS-GULÁCSI Andrea (Satu Mare): Prezența operei braudeliene în biblioteca Muzeului Județean Satu Mare.

Conferința finală și de concluzii

Ora 12,30-13,00

 MARTA, Liviu (Satu Mare): Fluxuri economice precapitaliste de pe teritoriul județului Satu Mare. O istorie “profundă”.

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2019/11/muzeu.pnghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2019/11/muzeu-150x150.pngadmintemporaDiverseMuzeul Județean Satu Mare organizează în perioada 15-16 noiembrie 2019, sesiunea științifică Fluxurile istoriei. Mișcările mărfurilor și ale oamenilor, circulația socială a cunoștințelor. Cuvinte de salut și precizări legate de tematică Ora 11-11,30 PATAKI Csaba, Președintele Consiliului Județean Satu Mare KERESKÉNYI Gábor, Primarul Municipiului Satu Mare MARTA Liviu, Manager Muzeul Județean Satu Mare Conferințe introductive Ora...Asociatia Civica Tempora Satu Mare