Descarcă revista

CUPRINS

Pag. 2 Col. (r) Voicu ŞICHET – Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor (XXXVI)

Pag. 6 Preot dr. Cristian BOLOȘ – Modele creştine de eroism (XXXIII) – Confesiuni

Pag. 8 Col. (r) Voicu ŞICHET – Bine ai revenit acasă, brav soldat al țării mele!

Pag. 11 Prof. dr. Ovidiu T. POP – Sărbătorirea Eroilor – 1 Decembrie 1922

Pag. 15 Ing. Angela FAINA – Apoteoza Unirii

Pag. 22 Ing. Mircea PÎRLEA – Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Pag. 24 Dr. Viorel CÂMPEAN – Ei n-au văzut Marea Unire

Pag. 28 Prof. dr. Ovidiu T. POP – Eminescienii şi sărbătoarea Centenarului Marii Uniri

Pag. 30 Ștefan BERCI, Vasile GOJE – Interviu-document cu D-na Marta Bereszky,

fiica Dr. Augustin Mircea

Pag. 33 Marisa CRISTEA – Mândria de a fi român

Pag. 37 Dr. Viorel CÂMPEAN – O delegație din Oltenia a cinstit memoria eroilor căzuți

în toamna lui 1944 la Socond

Pag. 38 Drd. Marta CORDEA – Eroii neamului, cinstiți la Sărăuad

Pag. 40 Col. (r) Voicu ŞICHET – După 100 de ani…

Pag. 42 Ing. Angela FAINA – Documente, cronici, ecouri din presa străină și română

despre făurirea României Mari

Pag. 48 Dr. Daniela BĂLU – Colinde – la final de AN CENTENAR

Pag. 52 Ing. ec. Cristian MAREŞ – România în Marele R zboi pentru Întregirea ă

Neamului (I)

Pag. 59 Pr. prof. Gheorghe-Radu SĂLĂGIAN – RĂzboiul pentru întregirea neamului

românesc (1916-1919) (II)

Pag. 64 Dr. Viorel CIUBOTĂ, r. d Viorel CÂMPEAN – Contribuția protopopului Meletie

Răuțiu la strângerea de fonduri pentru ridicarea statuii lui M. Kogălniceanu

din București. (I)

Pag. 65 Prof. Carol C. KOKA – Avram Iancu – Un erou legendar al poporului român

Pag. 68 Dr. Viorel CÂMPEAN, drd. Marta CORDEA – 150 de ani de la nașterea

părintelui Dumitru Cionca

Pag. 75 Prof. Ioan CORNEANU, Lacrima TEOCAN ISTRĂUAN Cronicarul Ioan –

Pușcariu (1824 – 1911)

Pag. 79 Marian Ioan CHIOREAN – Codexurile Evului Mediu românesc

 

Descarcă revista

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/12/EN37-rs-01-731x1024.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/12/EN37-rs-01-150x150.jpgadmintemporaRevista EROII NEAMULUIDescarcă revista CUPRINS Pag. 2 Col. (r) Voicu ŞICHET - Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor (XXXVI) Pag. 6 Preot dr. Cristian BOLOȘ - Modele creştine de eroism (XXXIII) - Confesiuni Pag. 8 Col. (r) Voicu ŞICHET - Bine ai revenit acasă, brav soldat al țării mele! Pag. 11 Prof. dr. Ovidiu T. POP -...Asociatia Civica Tempora Satu Mare