COMUNICAT

Dat fiind că în spaţiul virtual, şi nu numai, au început să se inflameze puţin discuţiile pe tema Troiţei din centrul municipiului Imagini pentru troita satu mareSatu Mare, discuţii în care se vehiculează atât numele Asociaţiei Civice Tempora, pe care o reprezint, cât şi al meu personal, am considerat oportun să-mi exprim punctul de vedere, încercând astfel să limpezesc cât de cât apele, să elimin confuziile care nu duc la nimic bun, la nimic constructiv.

În primul rând, şi ceea ce este cel mai important, doresc să precizez că între Monumentul Eroului Necunoscut, pe care intenţionăm să-l amplasăm în Piaţa Libertăţii din municipiul Satu Mare (sperăm noi, până la 1 Decembrie 2018), şi dezafectarea Troiţei aflate în aceeaşi zonă, nu există nicio legătură. Mai mult, locul de amplasare este cu totul altul, distanţa între cele două locaţii fiind de peste 20 m (vezi fotografia alăturată), iar în toate demersurile noastre, scrise şi verbale, pe lângă autorităţile locale în vederea aprobării proiectului, iniţiat încă în anul 2007, nu s-a pus vreo dată problema de a alege între acesta şi troiţă. Cu alte cuvinte, noi am solicitat punerea în aplicare a unei hotărâri a Consiliului local Satu Mare din 2007 (198/18.10.20017), care aproba reamplasarea monumentului pe o locaţie ce nu afecta Troiţa, şi despre care s-a vorbit foarte mult de atunci până acum, asociaţia noastră nefăcând altceva decât să fie organizaţia care şi-a asumat, cu mandat din partea a peste 10 ONG-uri sătmărene (reprezentând Cultul Eroilor, veteranii de război, rezerviştii militari, asociaţiile patriotice şi ale pensionarilor), efectuarea tuturor demersurilor, de orice natură, pentru ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv.

Urmare a acestora, Primăria municipiului Satu Mare a eliberat Certificatul de urbanism pentru locaţia solicitată şi abrobată în 2007, asociaţia noastră obţinând toate avizele favorabile solicitate, inclusiv cel al Comisiei de For Public de pe lângă Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, referitor la care mulţi au fost sceptici. (Ca o paranteză, din 84 de proiecte analizate în sesiunea de la sfârşitul lunii august, doar 6 au primit aviz favorabil). În plus, printr-un proiect promovat tot de către asociaţia noastră, am obţinut o finanţare de circa 20.000 Euro de la Consiliul Judeţean Satu Mare în cadrul Concursului de proiecte conform Legii 350/2005 – Sesiunea Cultură-Celebrarea Centenarului Marii Unrii şi a Primului Război Mondial, ca aport la cele circa 50.000 Euro cât costă întreaga investiţie, însă încasarea sumei respective era condiţionată de acest aviz de For Public. Totodată, la solicitarea noastră, făcută imediat după depunerea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de urbanism, Primăria municipiului Satu Mare a transmis societăţii care lucra la proiectul de reamenajare a Centrului Vechi, să ţină cont de monument, să-l încadreze corespunzător în zonă, ceea ce s-a şi întâmplat, proiectul fiind aprobat de Consiliul local şi (din câte ştiu) de Comisia zonală de monumente, fiind promovat spre finanţare. Am prezentat pe scurt situaţia existentă cu privire la derularea proiectului pentru refacerea şi reamplasarea Monumentului Eroului Necunoscut în Piaţa Libertăţii din Satu Mare, atât pentru informarea opiniei publice cu privire la acest demers de suflet al sătmărenilor, cât şi pentru a demonstra faptul că nu există legătură între acesta şi Troiţă, pentru cine doreşte putem pune la dispoziţie documente edificatoare.

Revenind la Troiţă, precizez că prezenţa mea la întâlnirea cu primarul municipiului şi consilierii săi a avut două aspecte:

1.Clarificarea situaţiei expuse mai sus, respectiv inexistenţa unei legături de cauzalitate între Monumentul Eroului Necunoscut şi Troiţă, lucru confirmat de către edili, în cadrul discuţiilor. Acest fapt era necesar, cel puţin sufleteşte, pentru că primele informaţii despre problema cu Troiţa făceau această legătură, eu, asociaţia şi toţi cei implicaţi în proiect apărând într-o lumină total defavorabilă, chiar ca fiind “demni” de condamnat de către comunitatea românească sătmăreană.

2.Ca român şi încă unul care de circa 10 ani de zile promovez românismul, valorile adevărate ale acestui neam, personalităţile şi meritele deosebite ale acestora în decursul vremurilor zbuciumate de altă dată (În revista Eroii Neamului, în cărţi, articole, emisiuni tv, simpozioane şi alte manifestări – A se conulta site-ul asociaţiei: https://asociatia-tempora.ro/), nu puteam să stau indiferent când am aflat de intenţia autorităţilor de a dezafecta Troiţa. Având în vedere cele expuse la punctul anterior, puteam să stau deoparte, ştiindu-mă cu nimic vinovat în toată povestea. Şi totuşi, întreaga seară de marţi, 11 septembrie, după discuţii îndelungate cu doamna Livia Haidu şi alte persoane, am făcut demersuri pentru obţinerea unei audienţe la primarul municipiului. Am considerat că este necesar acest lucru atât pentru a afla din sursă directă motivaţia care a stat la baza hotărârii de dezafectare a Troiţei şi intenţiile de viitor cu privire la aceasta, cât şi pentru a o sprijini pe doamna Livia Haidu în demersul domniei sale de a schimba, pe cât posibil, optica autorităţilor. În urma discuţiilor de aproape 2 ore, se întrevedeau raze de speranţă, în special în privinţa acordării unui termen pentru identificarea documentelor în baza căruia afost amplasată în 1991 Troiţa şi a găsirii unei soluţii pentru viitor. Printre aceste soluţii se află şi relocarea Troiţei, concomitent cu demersuri de punere în legalitate (Certificat de urbanism, avize, Autorizaţie de construcţie etc.), lucru de care, cu certitudine, o să ne ocupăm în zilele următoare. Din păcate, în timpul discuţiilor, un funcţionar al primăriei şi firma care s-au ocupat de reparaţie au demontat-o, neavând cunoştinţă de întâlnirea din cabinetul primarului, astfel că la acest moment postamentul este gol, iar lumea îşi pune, pe bună dreptate, întrebări.

Referitor la întâlnirea cu autorităţile din dimineaţa de 12 septembrie, mai precizez că acceptul primarului Kereskény Gábor a venit la o oră târzie a serii anterioare, acesta modificându-şi programul pentru a doua zi, comunicându-mi-se că sunt aşteptat la ora 08:15 împreună cu doamna Livia Haidu, lucru pe care i l-am transmis atât dânsei cât şi însoţitorilor domniei sale, cu sugestia de a ne limita la cerinţa gazdei, pentru a nu crea un motiv de dispută şi pe această temă.

În ceea ce mă priveşte, mi-am exprimat sprijinul total în toate demersurile legale pe care filiala judeţeană Vatra Românească le va întreprinde pentru clarificarea situaţiei, inclusiv în ceea ce priveşte întocmirea documetaţiei necesare. De altfel, am şi sugerat unele locaţii posibile pentru statuie, însă nu e cazul să le aduc în atenţia opiniei publice până ce nu sunt însuşite, cel puţin ca variantă de lucru, de către cei implicaţi.

Cam acestea sunt aspectele pe care am dorit să le aduc în atenţie, deşi m-am hotărât greu să pun pe hârtie aceste gânduri, ştiut fiind că o vorbă din popor spune: cine se scuză se acuză! Însă, văzând că spiritele se cam inflamează şi bunul renume al asociaţiei pe care o reprezint se încearcă a fi târât în conflicte, poate artificial create de oameni care au plăcerea de a băga zâzanie, atât între cetăţeni de naţionalităţi diferite, cât şi între cei de-un neam, nu am putut sta deoparte tocmai în anul Centenarului Marii Uniri, în care îmi doresc ca cel puţin “pentru o clipă” să fie concordie şi bună convieţuire între toţi cetăţenii acestei ţări, dar cu prisosinţă între români.

Cu deosebit respect,

Colonel (r) Voicu Şichet

-secretar al Asociaţiei Civice Tempora

-redactor coordonator al revistei Eroii Neamului

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/09/troita.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/09/troita-150x150.jpgadmintemporaCentenarul UniriiDiverseCOMUNICAT Dat fiind că în spaţiul virtual, şi nu numai, au început să se inflameze puţin discuţiile pe tema Troiţei din centrul municipiului Satu Mare, discuţii în care se vehiculează atât numele Asociaţiei Civice Tempora, pe care o reprezint, cât şi al meu personal, am considerat oportun să-mi exprim punctul...Asociatia Civica Tempora Satu Mare