În data de 30.05.2018, cu două zile înainte de Ziua Copilului, în curtea Școlii Gimnaziale Octavian Goga, un sobor de preoți a sfințit catargul și drapelul național, donat de Organizația Cercetașii României și Asociația Civică Tempora

Acestea sunt semne prin care generația actuală lasă pentru cei ce vor veni însemne ale respectului și recunoștinței pentru cei ce au făurit România Mare, la 1918.

Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a făcut referire la cuvintele rostite de poetul Mihai Eminescu: …”că cel mai frumos şi mai corect dialect românesc, cel mai apropiat de graiul italic se vorbeşte în Sătmar, unde, cu toată emigrarea lui Dragoş, românii rămaşi acolo sub fratele lui, voievodul Balc, sunt atât de numeroşi ca şi când n-ar fi ieşit nimeni din ţară”.

Viceprimarul Doina Feher și-a amintit de calitatea de cadru didactic pe care aceasta a avut-o la Școala Octavian Goga, iar viceprimarul Adrian Albu a transmis salutul primarului Gabor Kereskenyi și s-a referit la semnificația Centenarului Marii Uniri și necesitatea cunoașterii de către tânăra generație a istoriei naționale.

Robert Laszlo directorul Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, fost elev al școlii a spus că momentul de astăzi este unul istoric și asemenea catarge ar trebui să fie în fiecare școală, iar tradițiile și valorile naționale trebuie păstrate și promovate.

Felician Pop a făcut trimitere la poetul Mihai Eminescu și graiul vorbit în sătmar.

Corina Chindriș directorul Școlii Octavian Goga a menționat că școala s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare. A mulțumit Cercetașilor României și Asociației Civice Tempora pentru donația făcută, apreciind că acest catarg și drapel reprezintă o pavăză pentru tânăra generație.

La eveniment au participat alături de cei menționați, Călin Durla inspectorul general școlar, comandanți ai principalelor arme din județ și un sobor de preoți în frunte cu preotul militar Cristian Silaghi, care a și avut calitatea de maestru de ceremonie.

În discursul său Col (r) Voicu Șichet a afirmat că, în cinstea şi amintirea celor care au făurit Marea Unire, Asociația Civică Tempora a demarat un proiect de amplasare a cât mai multor catarge de susţinere a Drapelului Naţional în curţile şcolilor, bisericilor şi a altor instituţii.

Și-a exprimat bucuria că astăzi se inaugurează un nou catarg la Şcoala Gimnazială Octavian Goga, prin efortul conjugat al conducerii şcolii, al Organizaţiei Cercetaşii României şi al Asociaţiei Civice Tempora, desigur, cu sprijinul altor instituţii, salutând în special prezenţa detaşamentului de militari din mai multe arme din Garnizoana Satu Mare, care dă o amploare şi semnificaţie aparte întregii manifestări.

Apoi s-a referit la legătura poetului Octavian Goga cu Marea Unire, argument pentru înălţarea acestui catarg în curtea şcolii gimnaziale sătmărene ce-l are patron spiritual pe „poetul pătimirii noastre”.

La începutul secolului XX Octavian Goga s-a împretienit cu cel supranumitu Leul de la Șișești, preotul Vasile Lucaciu, iar după izbucnirea primului război mondial, trec, nu fără pericole, Carpaţii şi ajung la Bucureşti, unde se implică în acţiunile culturale şi politice unioniste, dându-le un nou suflu, ce va duce, în final, în vara lui 1916, la decizia Regatului României de a ieşi din neutralitate, declarînd război Austro-ungariei şi exprimându-şi clar pretenţiile asupra teritoriilor locuite de români înglobate în aşa-zisa „Temniţă a popoarelor”.

Demersurile lor au fost orientate spre organizarea dezaşamentelor de voluntari români transilvăneni, constituite din prizonieri ai armatei austro-ungare, care aveau ca principal țel Dezrobirea Ardealului.

Cea mai mare concentrare de voluntari s-a format la Darniţa, lângă Kiev, unde, la 27 aprilie 1917, a fost adoptată şi proclamată o declaraţie, cunoscută în istorie ca „Manifestul de la Darniţa”. Textul documentului a fost redactat după multe discuţii şi îndrumări din partea lui Octavian Goga, de către o comisie formată din 9 membri, fiind semnat de 575 de delegaţi ai grupărilor de voluntari, în majoritate ţărani, muncitori şi intelectuali ardeleni. A fost tradus în rusă şi franceză şi trimis tuturor ţărilor aliate ale României, dar şi celor neutre, precum şi organizaţiilor similare de voluntari ai altor naţiuni.

Acest manifest a fost considerat „primul document cardinal al revoluţiei de eliberare naţională”, iar ulterior, ca preambul al istoricei hotărâri de la Alba Iulia, pe care o sărbătorim în acest an. O parte din acest document având următorul conținut:

Noi, Corpul Voluntarilor Armatei Române, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi de naţiune română, de pe teritoriul monarhiei austro-ungare, foşti prizonieri de război în Rusia, noi care cu jertfa vieţii noastre suntem gata să intrăm în luptă pentru împlinirea idealului nostru, de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară în una şi nedespărţită Românie liberă şi independentă… Astăzi, când noi, românii, ca şi celelalte neamuri subjugate, ne-am convins definitiv, că nouă ca români, nu ne mai este posibilă existenţa în cadrele statului austro-ungar, noi care în limbă, în cultură, în structura socială şi în întreaga fiinţa noastră etnică şi politică formăm un trup unic şi nedespărţit cu toate celelalte părţi constitutive ale naţiunei române, cerem cu voinţă nestrămutată încorporarea noastră la România liberă, pentru a forma împreună cu ea un singur stat naţional românesc, pe care îl vom zidi pe bazele celei mai înaintate democraţii. Pentru acest ideal ne punem în cumpănă tot ce avem, viaţa şi averea noastră, femeile şi copiii noştri, viaţa şi fericirea urmaşilor noştri. Şi nu ne vom opri până nu vom învinge ori vom pieri.”

După Marea Unire din 1919 Octavian Goga și Vasile Lucaciu au fost aleşi deputaţi în primul Parlament al României Mari.

În final Col (r) Voicu Șichet a oferit Școlii Gimnaziale Octavian Goga un exemplar al volumui Părintele dr. Vasile Lucaciu în paginile revistei “Eroii Neamului”, lansat în data de 21.01.2018 la Apa, dedicat Centenarului 2018. De asemenea a oferit din partea Asociaţiei Civice Tempora câte o Diplomă de excelenţă, pentru Cercetașii României și Școala Gimnazială Octavian Goga, în semn de înaltă apreciere pentru interesul deosebit și angajarea dovedite în promovarea cu responsabilitate a acțiunilor dedicate cinstirii eroilor, temelia unității și propășirii neamului românesc.

Drapelul a fost apoi predat de Cercetașii României școlii și după un scurt ceremonial religios a fost înălțat pe catarg sub acordurile imnului național, de către militari.

În final elevii Școlii Octavian Goga au susținut un mic moment artistic.

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/20180530_124915-1024x576.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/20180530_124915-150x150.jpgadmintemporaCentenarul UniriiÎn data de 30.05.2018, cu două zile înainte de Ziua Copilului, în curtea Școlii Gimnaziale Octavian Goga, un sobor de preoți a sfințit catargul și drapelul național, donat de Organizația Cercetașii României și Asociația Civică Tempora Acestea sunt semne prin care generația actuală lasă pentru cei ce vor veni însemne...Asociatia Civica Tempora Satu Mare