Aşa cum ne-am exprimat în mai multe rânduri, atât în paginile revistei Eroii Neamului, cât şi cu prilejul organizării sau participării la diverse evenimente culturale, aniversare sau comemorative deopotrivă, desfăşurate în judeţul nostru, considerăm că sarcina prioritară a generaţiei actuale, cel puţin la Satu Mare, este de a se strădui să lase ceva în urma sa. Şi nu doar un simpozion sau un spectacol dedicate Marii Uniri, ci ceva palpabil şi mult mai profind, ceva care să dăinuie peste generaţii şi generaţii, cărora să le amintească faptul că, la 1918, în această ţară, de la Nistru până la Tisa, din Carpaţii nordici până la sud de Dunăre, au trăit nişte vrednici bărbaţi, de la rege şi oamenii politici, până la ultimul plugar ce-şi câştiga pâinea mucedă şi uscată cu sudoare şi sânge, care şi-au dorit cu ardoare, au luptat şi s-au jertfit pentru Uitatea Naţională, şi că urmaşii lor, după 100 de ani, nu i-au uitat. Iar mesajul nostru, al celor ce avem onoarea de a sărbători Centenarul într-o ţară, cu toate greutăţile şi convulsiile care o frământă, totuşi, liberă, independentă şi suverană, este ca urmaşii noştri să ne urmeze pilda şi să transmită mereu şi mereu, din generaţie în generaţie, faptele de excepţională importanţă aniversate în acest an.

Cu atât mai mult ne bucură reacţia promtă a Primăriei şi Consiliului local Păuleşti, în special a primarului Zenoviu Bontea, care şi-au însuşit degrabă informarea noastră cu privire la existenţa a 3 concetăţeni ce au fost prezenţi la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, dar şi sugestia de a le onora într-un fel memoria. Astfel, în data de 20 mai 2018, în curtea Bisericii Ortodoxe din Ruşeni, după Sfânta Liturghie, s-a săvârşit o emoţionantă manifestare, religioasă şi patriotică deopotrivă, organizată de Primăria şi Consiliul local Păuleşti şi Parohia Ortodoxă Română Ruşeni, cu sprijinul Asociaţiei Civice Tempora şi a Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Astfel, un sobor format din 8 preoţi, în frunte cu protopopul Ioan Socolan şi preotul paroh David Breban, a săvârşit un Te Deum de pomenire a tuturor eroilor localităţii căzuţi în cele două războaie mondiale, după care au binecuvântat şi sfinţit Monumentul Eroilor inaugurat în 2015, precum şi Catargul, Drapelul Naţional şi o Placă comemorativă ce aminteşte de numele celor 3 delegaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, doi din Ruşeni – Orha Ioan şi Pop Gheorghe, iar celălalt din Amaţi – Donca Vasile.

La manifestare au participat reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, ai Consiliului Judeţean Satu Mare, ai Primăriei municipiului Satu Mare şi ai Consiliului local Păuleşti, alţi invitaţi, fii ai satului şi localnici.

În cuvântul său, primarul Zenoviu Bontea a scos în evidenţă necesitatea păstrării şi cinstirii memoriei eroilor şi înaintaşilor ce au făurit România Mare, angajându-se să continue cu astfel de iniţiative şi în celelalte localităţi ale comunei Păuleşti, astfel încât locuitorii acestora să se simtă mândri că sunt români.

La rândul său, reprezentantul Asociaţiei Civice Tempora Satu Mare, colonel (r) Voicu Şichet, a scos în evidenţă faptul că Marea Unire, dincolo de jocurile politice, şi diplomatice, de conjunctura internaţională favorabilă (pe care unii o reclamă şi o consideră ca prim factor al Unirii), s-a înfăptuit prin jertfa poporului român de pe ambele versante ale Carpaţilor, fiii acestuia fiind cei ce şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă ale primului război mondial. Mai mult, această Unire a fost dorită de toate păturile sociale ale naţiunii române, cu excepţiile de rigoare bineînţeles, atât în vechiul Regat cât şi în provinciile aflate sub stăpânire străină, românii erau pătrunşi de dorinţa de a fi împreună, de a-şi făuri o ţară a lor, liberă, independentă şi puternică. În acest context, a citit poezia VREM ARDEALUL, scrisă în 1914 de către Radu Cosmin, după adoptarea de către Consiliul de coroană a statutului de neutralitate a României în primul război mondial ce izbucnise în Europa. Textul acestei emoţionate, dar şi militante poezii, va fi publicat în numărul din iunie al revistei Eroii Neamului, alături de o mică poveste tragică legată de ea.

O strănepoată a lui Orha Ioan, Mihaela Popan a prezentat o scurtă sinteză a localității Rușeni, precum și aspecte referitoare la participarea înaintașului său la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, exprimându-și mândria că este descendenta unui asemenea mare român.

A urmat apoi ceremonia de înălţare a Drapelului Naţional pe catarg, efectuată, în acordurile Imnului Naţional, de un stră-strănepot al cantorului Ioan Orha, participant la Marea Adunare Naţională din Ruşeni, şi viceprimarul comunei Păuleşti, Fekete Daniel Cristian, precum şi depuneri de coroane de flori, atât la Monumentul Eroilor cât şi la Placa comemorativă.

De asemenea, un inimos grup de elevi, îndrumaţi de două cadre didactice, au susţinut un emoţionant program cultural-artistic, manifestările din curtea bisericii încheindu-se cu o melodie patriotică interpretată de Angela Munteanu.

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/Foto-Adi-0882-1024x683.jpghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/05/Foto-Adi-0882-150x150.jpgadmintemporaCentenarul UniriiAşa cum ne-am exprimat în mai multe rânduri, atât în paginile revistei Eroii Neamului, cât şi cu prilejul organizării sau participării la diverse evenimente culturale, aniversare sau comemorative deopotrivă, desfăşurate în judeţul nostru, considerăm că sarcina prioritară a generaţiei actuale, cel puţin la Satu Mare, este de a se...Asociatia Civica Tempora Satu Mare