În sfârşit, manifestările comomorative dedicate părintelui Vasile Lucaciu, preconizate pentru sfârşitul lunii noiembrie 2017, s-au desfăşurat în condiţii bune, la Apa, în 21 ianuarie 2018, marcând astfel debutul acţiunilor noastre în anul Centenarului Marii Uniri. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Parlamentului României, ai administraţiei judeţene şi locale, ai Cultului Eroilor şi asociaţiilor rezerviştilor militari din toate armele din judeţele Satu Mare, Maramureş şi Bihor, cadre militare active din Garnizoana Satu Mare, importanţi oameni de cultură şi istorici din Cluj, Maramureş, Bihor şi Satu Mare, un numeros public.

Manifestările au debutat la Casa Memorială dr. Vasile Lucaciu din Apa, cu un ceremonial militar şi religios coordonat de către colonel (r) Mircea Blideran – vicepreşedinte al A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Satu Mare. După intonarea Imnului Național, a fost oficiată ceremonia religioasă de pomenire a părintelui şi de sfințire a Drapelului Naţional ce a fost apoi înălţat pe catargul de 12 m donat de Asociația Civică Tempora Satu Mare.

În scurta sa alocuţiune, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, a afirmat: „Se spune că simbolistic un catarg realizează legătura dintre cer și pământ, un catarg cu drapelul țării noastre leagă România de jos cu România de sus, ne leagă cu strămoșii noștri a căror exemplu trebuie să-l urmăm, iar unul din aceștia e Vasile Lucaciu. În vremurile pe care le trăim trebuie să fim cu toții ca Avram Iancu dar să ne manifestăm ca Vasile Lucaciu pentru că războaiele nu se mai duc cu arma ci cu diplomația sau economic. În zilele noastre sunt mult mai utile mijloacele pe care le-a folosit Vasile Lucaciu. Îi felicit pe cei de la Asociația Tempora pentru ridicarea acestui simbol. Fiind an de Centenar cred că ar trebui să continuăm să ridicăm asemenea simboluri în tot județul Satu Mare”.

 Afirmând că scopul manifestărilor este acela de a omagia cea mai mare personalitate istorică pe care a dat-o Sătmarul şi, în general, zona de nord a ţării României şi românilor, secretarul asociaţiei, colonel (r) Voicu Şichet, a scos în evidenţă următoarele:

„Dacă predecesorii noştri, în secolul trecut, atunci când preoţii nu prea erau iubiţi, în frunte chiar cu părintele Petru Bologa, cu profesorul Nicu Pop, învăţătorul Radu Viorel, fostul primar d-l Fage, cu cei de la Muzeul Judeţean şi de la alte instituţii de cultură din judeţ, au pus bazele acestei case memoriale şi au ridicat acest bust, noi am considerat că la 95 de ani de la moartea părintelui Lucaciu să-i înălţăm un Catarg şi un Drapel Naţional, ca semn că generaţia actuală nu l-a uitat. Mai ales meritele sale în făurirea României Mari.

Suntem în anul Centenarului Marii Uniri. Probabil că vor avea loc multe activităţi, festivităţi dedicate acestui eveniment, dar frică mi-e că multe vor rămâne doar atât: festivităţi.

Noi vrem să lăsăm ceva în urmă. Să arătăm că nu am decăzut, ca români şi patrioţi vorbind, atâta de mult faţă de cei ce ne-au lăsat România Mare. Că suntem şi noi în stare de ceva. Dacă nu de a ne bate prin parlamente şi săli de judecată cu opresorii, aşa cum a făcut-o părintele Lucaciu, măcar să arătăm că nu i-am uitat pe cei care au făcut-o, care au trăit şi au făurit istoria acestui neam. Şi vrem să lăsăm ceva palpabil, un catarg cu Drapelul Naţional fluturând în vânt, o carte, o placă memorială, un bust, o statuie. Lucruri ce vor dăinui peste ani şi ani, peste generaţii şi generaţii, amintid mereu şi mereu că avem trecut, avem istorie, avem viitor.

Din păcate, după 100 de ani, românii sunt tot mai dezbinaţi. De aceea, aş dori să dau citire unui scurt fragment din cuvîntul PS Nicolae Popovici al Oradiei la dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu din Satu Mare, din 13 decembrie 1936, când au apărut tot felul de astfel de dispute:

„La un praznic atât de mare cum este cel de astăzi nimeni nu poate sluji decât la un singur altar, la altarul neamului. Acest altar nu este în afară de hotarele ţării, ci înlăuntrul lor şi el este atât de larg încât poate cuprinde în jurul lui – mai presus de orice deosebiri – pe toţi aceia în ale căror piepturi bate un suflet românesc şi în ale căror vine curge sânge românesc. De aceea glasul meu, în aceste momente, nu va fi glas izvorât din adâncurile conştiinţei mele confesionale, ci glas smuls din adâncurile iubirii mele de neam…

Fraţi Români! Biserica neamului vă face prin mine, în aceste clipe, această izbăvitoare chemare pentru ceasul prin care trecem: veniţi de astăzi înainte voi toţi care locuiţi pe aceste plaiuri, la această statuie a lui Vasile Lucaciu şi vă învăţaţi aici: Ce este iubirea de neam? Ce este credinţa în idealul neamului? şi Ce înseamnă jertfa adusă pentru împlinirea acestui ideal?…

Luaţi în mână tot mai des testamentul românesc a lui Vasile Lucaciu. Citiţi-l! Cinstiţi-l! Împliniţi-l! Şi fericiţi şi în veci nebiruiţi veţi fi”.

Iar eu spun: veniţi şi la casa memorială a părintelui, de aici, din Apa, închinându-vă, de acum înainte, nu numai memoriei marelui înaintaş, ci şi Drapelului Ţării, simbol şi certitudine că lupta şi jertfa sa nu au fost zadarnice! După 100 de ani trăim, noi sătmărenii, şi toţi românii din aşa-zisele părţi ungurene, în aceeaşi ţară făurită de generaţia lui Lucaciu, sub acelaşi sfânt drapel, care ne acoperă pe toţi românii, oriunde ne-am afla, şi căruia datori suntem să-i slujim cu tot ce avem mai bun în noi. Şi să mulţumim Cerului pentru aceşti vrednici bărbaţi care, în urmă cu 100 de ani, ne-au dăruit un cadou minunat: ROMÂNIA MARE!”

Pe fondul intonării Doinei lui Lucaciu de către elevii Şcolii Gimnaziale Vasile Lucaciu din Apa, ceremonia s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori la bustul marelui patriot din partea: Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare, Primăriei Apa, Garnizoanei Satu Mare, A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Maramureş, Despărţământul ASTRA Carei şi, bineînţeles, Asociaţia Civică Tempora.

De asemenea, cu acest prilej a avut loc și lansarea cărții Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană Eroii Neamului”, volum îngrijit de Voicu Șichet şi apărut la Editura Academiei Române în 2017, dar și prezentarea cărții Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu, de Dr. Simion Retegan. Invitaţi de seamă au onorat  manifestarea organizată de Voicu Şichet. Dr. Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii Judeţene Maramureş Petru Dulfu” din Baia Mare, prefaţatorul volumului lansat, Dr. Simion Retegan, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj Napoca, Colonel (r) dr. Constantin Moşincat de la Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio din Oradea, Conf. univ. dr. Ion Cârja de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca.

În deschiderea colocviului, elevii Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” din Apa au susţinut un scurt şi emoţionant program artistic, după care colonelul (r) Voicu Şichet a preluat sarcina de moderator, scoţând în evidenţă importanţa cinstirii memoriei marelui înaintaş, cartea lansată cu acest prilej constituindu-se într-un argument în plus în vederea declarării, de către aurorităţile statului român, a dr. Vasile Lucaciu ca EROU NAŢIONAL. De asemenea, a făcut o scurtă prezentare a conţinutului volumului pe care l-a îngrijit, reliefând dorinţa sa de a valoriza superior munca autorilor şi colaboratorilor de la revista „Eroii Neamului” într-un volum sub auspiciile Editurii Academiei Române. Totodată, a reiterat necesitatea ca generaţia Centenarului Marii Uniri să lase posterităţii lucruri cu valoare simbolistică deosebită (cărţi, catarge, plăci comemorative, statui etc), să nu se limiteze la activităţi cu caracter festivist.

Au urmat apoi la cuvânt invitaţii, deschiderea aparţinându-i directorului Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, care a salutat audienţa cu Lăudăm pe Isus! şi Trăiască Naţia (ultimul fiind salutul folosit de Eminescu şi generaţia sa la Viena). Din cuvântul său, redăm următoarele: ,,… o mână serioasă şi sănătoasă de oameni ne-am adunat astăzi aici la lansarea cărţii lui Voicu Şichet … Lumina vine de la Luminători. Toate popoarele au avut luminători iar poporul român l-a avut pe Vasile Lucaciu. Acum căutăm luminile cu lumânarea. Întunericul se revendică de la statusul de cea mai mare …lumină. Vasile Lucaciu a fost unul dintre cei mai importanţi luminători ai neamului românesc. A răsădit lumina, a cultivat-o, a  fost la rândul lui luminat de alţi luminători ai neamului nostrum.(A înşirat aici nume sacre ale Academiei Române cu care Vasile Lucaciu a avut rodiri, povestind de episoade din misiunea dedicată înfăptuirii Marii Uniri.) …Să aşezăm răsăritul la orizontul neamuluiEste important ca să citim despre Vasile Lucaciu, despre faptele sale, să fim în armonie cu trecutul pentru a avea un viitor limpede. De asta îl îndrăgesc pe Voicu Şichet, pentru că am văzut activitatea sa de la redacţia revistei Eroii Neamului şi am văzut ce conţine această carte….Cei care zidesc edificiile noastre culturale sunt oameni de rând.”

Col (r) Constantin Moşincat, care a copilărit în Carei şi a urmat cursurile Şcolii Gimnaziale nr. 3, a adus un elogiu ostaşului român din toate timpurile, considerând că din calitatea sa de militar de carieră are datoria nu numai de a servi patria, dar şi de a lăsa ceva în urma sa. La loc de cinste se află mai multe volume apărute de-a lungul timpului, ultimul referindu-se la fatidicul an 1940 şi la dureroasele sale urmări pentru poporul român din nord-vestul ţării. Despre Vasile Lucaciu a afirmat că a servit drapelul patriei în mod admirabil.

Dr.Viorel Câmpean de la Biblioteca judeţeană Satu Mare, cel mai apropiat colaborator al lui Voicu Şichet de la revista „Eroii Neamului” şi unul din autorii prezent cu cele mai multe articole în cartea lansată, a evidenţiat necesitatea de a continua să se scrie despre Vasile Lucaciu, pentru că mai sunt multe lucruri de spus despre viaţa şi activitatea sa

Conf. univ. dr. Ion Cârja a făcut o prezentare-recenzie a cărţii dr. Simion Retegan, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca (a se vedea articolul; Cârja, Ion. Simion Retegan, Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, 553 pagini. – recenzie -. Eroii Neamului, Satu Mare, 2017, 9 (s.n.), nr. 4 (33), p. 21-22.), urmat de autor cu o evocare foarte frumoasă a imaginii marelui tribun. De menţionat că domnia sa a fost foarte plăcut surprins de ceea ce a văzut la casa Memorială Vasile Luaciu din Apa, aspect care nu face decât să ne bucure şi să ne facă mândri că trăim pe aceste meleaguri.

Au mai luat cuvântul dr. Felician Pop, managerul Muzeului Judeţean Satu Mare, profesorul Nicolae Pop şi învăţătorul Radu Viorel din Apa, Danciu Zamfir – directorul Direcţiei Judeţene de Cultură, col. (r) Radu Olah de la A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Satu Mare, Daniela Ciută – preşedinta Despărţământului ASTRA Carei, interpretul de muzică populară Nicolae Sabău, care ne-a şi încântat cu un emoţionant moment muzical live, la fel ca şi Angela Munteanu.

În încheiere, moderatorul, colonel (r) Voicu Şichet, i-a îndemnat pe participanţi să-l urmeze pe Vasile Lucaciu, inclusiv în smerenie, sens în care a citat din articolul „O amintire”, publicat de Ilie Bogdan în ziarul „Satu Mare” din 13 decembrie 1922, la puţin timp după trecerea la cele veşnice a VLeului de la Şişeşti”:

Să luăm pilda de la Lucaciu și să imităm modestia și sinceritatea acestui mare dispărut, care dacă ajungea, unde trebuia să ajungă (n.n. mitropolit sau măcar episcop al Bisericii greco-catolice pe care a slujit-o cu atâta devotement. Însă nu în detrimental unităţii naţionale!!), sigur că mai trăia, și înfăptuia poate și unirea bisericilor, deoarece a fost întâi de toate român.

Privește din cer mare dispărut și roagă-te celui Atotputernic, să netezească neînțelegerile politice și religioase ce există între frați, iar tu, o Românie, fii mândră că ai avut asemenea fii!”

 

https://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/01/image4.jpeghttps://asociatia-tempora.ro/wp-content/uploads/2018/01/image4-150x150.jpegadmintemporaActivitățiCentenarul UniriiÎn sfârşit, manifestările comomorative dedicate părintelui Vasile Lucaciu, preconizate pentru sfârşitul lunii noiembrie 2017, s-au desfăşurat în condiţii bune, la Apa, în 21 ianuarie 2018, marcând astfel debutul acţiunilor noastre în anul Centenarului Marii Uniri. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Parlamentului României, ai administraţiei judeţene şi locale, ai Cultului...Asociatia Civica Tempora Satu Mare